polski     

français 

english    

Kurs AutoCad
20.10.2015 | Aktualności
Nowa strona internetowa Instytutu, Stowarzyszenia i Studium
25.11.2014 | Aktualności
Utworzenie nowej strony internetowej wiąże się przede wszystkim ze zintegrowaniem informacji na temat Instytutu, Stowarzyszenia oraz Studium w Paryżu

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net