polski     

français 

english    

KIERUNKI

 Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne im. Jana Pawła II działającego przy PMK w Paryżu przyjmuje zapisy na następujące kursy/formacje 

1.     Konwersatoria z podstaw wiedzy filozoficzno-teologicznej (studium formacyjne)

Zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 19.30-22.00


23-27 lutego 2015      Konwersatorium z etyki – Człowiek i moralność, dr K. Krajewski

 

1.      Człowiek, jako osoba źródłem i podstawą moralności.

2.      Natura ludzka, jako miara (kryterium) postępowania moralnego.

3.      Sumienie, jako indywidualne (osobiste) poznanie dobra moralnego.

4.      Dobry człowiek. Co to znaczy być dobrym człowiekiem?

5.      Chrześcijaństwo a moralność. 


23-27 marca 2015      Konwersatorium biblijne - Wprowadzenie w rolę i znaczenie Pisma świętego - dr hab. K. Mielcarek   

1. Co to jest Pismo święte?

2. Najważniejsze wydarzenia historii zbawienia.

3. Biblia a wiedza przyrodnicza i historyczna

4. Czy moralność ksiąg biblijnych jest aktualna?

5. Kulturotwórcza rola Pisma świętego.

 

Terminy i zagadnienia kolejnych bloków tematycznych zostaną podane w późniejszym terminie.


2.     Sztuka etykiety i konwersacji – konwersatoria i warsztaty

Zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 19.30-22.00


3.     Studium Architektury Ogrodów, Wnętrz i Florystyki

Zajęcia weekendowe Piątek 19.30-22.00 Sobota  9.00-16.00 Niedziela 9.00-13.00

      4.   Kurs na Mediatora Sadowego

Zajęcia weekendowe Piątek 19.30-22.00 Sobota  9.00-16.00 Niedziela 9.00-13.00


Zgłoszenia do 30 wrzesnia 2015.

Zajęcia będą odbywać się w Seminarium Polskim w Issy-les-Moulineaux, 11 rue Jules Guesde, metro Mairie d'Issy L. 12.


Szczegółowe informacje i zapisy w sekretariacie Studium 263 bis, rue Saint Honoré 75001 Paris

Godziny otwarcia sekretariatu: we wtorki i czwartki w godz. 9.30-12.30 i 16.00-19.00  

Tel. 01 42 60 66 58  e-mail: studiumkul@free.fr

-- 

 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net