polski     

français 

english    

WYKŁADY OTWARTE

 

Cykl wykładów pt. „Prawda bilska życiu” organizowanych wraz z Association des Amis de la Philosophie Classique oraz Institut de Philosophie Classique.

1. Karol Wojtyła-Jan Paweł II wielki, współczesny filozof, dr K. Krajewski (KUL), 28 II 2009.

2.  Znaczenie filozofii na uniwersytecie średniowiecznym, o. prof. dr hab. E. I. Zieliński (KUL), 25 IV 2009.

3. Personalizm Szkoły Lubelskiej, dr K. Krajewski (KUL), 16 V 2009.

4. Wizja miłości i małżeństwa K. Wojtyły-Jana Pawła II, dr K. Krajewski (KUL), 13 VI 2009.

5. Czym jest kultura chrzescijańska?, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 14 XI 2009.

6. Kapłan i patriota. Wspomnienia ks. infułata W. Kiedrowskiego, Kościół Polski p.w. Wniebowzięcia
    NMP w Paryżu, 29 XI 2009.

7. Bezpieczeństwo człowieka we współczesnym świecie, dr P. Gondek (KUL), 6 II 2010.

8. Wiara. Refleksje na temat i wokół‚ wiary, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 13 II 2010.

9. O mądrości życia, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 10 IV 2010.

10. Oblicza cywilizacyjne współczesnej Europy, dr P. Gondek (KUL), 5 VI 2010.

11. Transcendencja bytu ludzkiego według Karola Wojtyły-Jana Pawła II, dr K. Krajewski (KUL), 26 II 2011.

12. Dylematy państwa prawa, prof. dr hab. K. Wroczyński (KUL), 2 III 2011.  

13. Rodzina podstawą życia społecznego, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 26 III 2011.

14. Granice wolności człowieka, dr P. Gondek (KUL), 21 V 2011.

15. Laicyzm jako religia polityczna, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 4 XII 2011.

16. Czy komunikacja medialna zagraża bezpieczeństwu człowieka?, dr P. Gondek (KUL), 11 II 2012.

17. Problem tzw. „nowego ateizmu”, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 24 III 2012.

18. Bóg-Honor-Ojczyzna. Refleksje Świadka Historii, s. Matka T. Jasionowicz (Zgromadzenie Sióstr
      Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Paryżu),
połączony z inauguracją roku akademickiego 2011/2012,
     16 VI 2012.

19. Rola wykształcenia w życiu indywidualnym i społecznym, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL),
      Kościół Polski p.w. Wniebowzięcia
NMP w Paryżu, 17 VI 2012.

20. Czy kultura (ludzkie życie) jest bez celu?, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), Kościół Polski
      p.w. Wniebowzięcia NMP w Paryżu, 23 IX 2012.

21. Fernando Rielo et son Modèle génétique, s. Pascale Vincette (Institut Id du Christ Rédempteur,
        Missionnaires Identès), 13 X 2012.

22. Difficultés dans la compréhension de l'état de droit, dr hab. K. Wroczyński (KUL), 26 I 2013.

23. Kultura a wychowanie w ujęciu Jana Pawła II, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 26 I 2014.

24. Ludzki sens pracy w świetle Encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”, prof. dr hab. W. Dłubacz, Kościόł Polski p.w. Wniebowzięcia NMP w Paryżu, 02 III 2014.

25. O świętości życia błogosławionego Jana Pawła II, prof. dr hab. W. Dłubacz, Kościόł Polski p.w. Wniebowzięcia NMP w Paryżu, 16 III 2014.

26. Następstwa bezpośrednie i skutki uboczne Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, prof. dr hab. K. Korab, Rektor Szkόł Wyższych im. B. Jańskiego, Seminarium Polskie w Paryżu, 13 VI 2014.

27. Miłość jako cel i sposób życia, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), Kościόł Polski p.w. Wniebowzięcia NMP w Paryżu, 14 IX 2014.

28. Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych w rodzinie, prof. dr hab. M. Ryś UKSW (Warszawa), Kościόł Polski p.w. Wniebowzięcia NMP w Paryżu, 30 XI 2014.

29. Wartości w rodzinie, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), Kościόł Polski p.w. Wniebowzięcia NMP w Paryżu, 14 XII 2014.

30. Religia chrześcijańska w kulturze, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), Kościόł Polski p.w. Wniebowzięcia NMP w Paryżu, 18 I 2015.

31. Istota i granice ludzkiej wolności, prof. W. Dłubacz (KUL), Kościół Polski p.w. Wniebowzięcia NMP w Paryżu 22 II 2015.

32.Czy Bóg mówi do nas dzisiaj?, dr hab. K. Mielcarek (KUL) Kościół Polski p.w. Wniebowzięcia NMP w Paryżu 22 III 2015.

33. Dzisiejsza sytuacja intelektualno-moralna, dr K. Krajewski (KUL) Kościół Polski p.w. Wniebowzięcia NMP w Paryżu 19 IV 2015.

 34. Komu i po co filozofia?, prof. W. Dłubacz (KUL), Kościół Polski p.w. Wniebowzięcia NMP w Paryżu 24 V 2015.

 35. Spór o Europę, prof. W. Dłubacz (KUL), Kościół Polski p.w. Wniebowzięcia NMP w Paryżu 18 X 2015.

  36. Spór o Europę. Europa wobec Islamu, prof. W. Dłubacz (KUL), Kościół Polski p.w. Wniebowzięcia    NMP w Paryżu 29 XI 2015.

   37. Spór o Europę. Oświecenie contra Objawienie, prof. W. Dłubacz (KUL), Kościół Polski p.w. Wniebowzięcia NMP w Paryżu 31 I 2016.

 38. Miłość i miłosierdzie – refleksja filozoficzna w Roku Miłosierdziaprof. W. Dłubacz (KUL), Kościół Polski p.w.Wniebowzięcia NMP w Paryżu 21 V 2016.

 

 

Cykl wykładów zorganizowanych wraz z  Polską Misją Katolicką we Francji, Association des Amis de la Philosophie Classique, Institut de Philosophie Classique, Katedra  Filozofii Boga, z okazji Roku Wiary, Kościół Polski pw. Wniebowzięcia NMP w Paryżu,

  1. Bóg czy natura? Ofensywa „nowego” ateizmu, prof. dr hab. W. Dłubacz, (KUL) 14 X 2012.
  2. Czym jest i dlaczego istnieje religia?, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 25 XI 2012.
  3. Wiara a wiedza, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 09 XII 2012.
  4. O mądrości życia, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 13 I 2013.
  5. Czym jest kultura chrześcijańska?, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 10 II 2013.
  6. Kryzys moralności w Europie, dr  K. Krajewski (KUL), 17 II 2013.
  7. Istota i sens modlitwy, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 10 III 2013.
  8. Europa. Z Bogiem czy bez Boga?, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 26 V 2013.
  9. Światopoglądy i ideologie we współczesnej Europie, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 23 VI 2013.
10. Panteizm Wschodu i postmodernizm jako propozycje przezwyciężenia nihilizmu,
       prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 22 IX 2013.

 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net