polski     

français 

english    

SEKRETARIATSekretariat Studium

czynny

we wtorki i czwartki w godz. 9.30-12.30 i 16.00-19.00

263 bis, rue Saint Honoré
75001 Paris

tel. 01 42 60 66 58

e-mail:
studiumkul@free.fr

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net