polski     

français 

english    

Kurs AutoCad

20.10.2015 | Aktualności KURS AutoCAD

Kurs organizowany jest przy współpracy Studium i Garden Concept. Wykładowcami są profesjonaliści - osoby prowadzące tego typu szkolenia w Polsce. Po ukończonym kursie jest możliwość przystąpienia do egzaminu poprzedzającego wydanie międzynarodowego certyfikatu Autodesk Certified Profesional. Egzamin przeprowadza osoba prowadząca szkolenie (20 zadań, czas egzaminu 90 min). Certyfikaty wydawane są przez uprawnioną firmę szkoleniową i są honorowane na całym świecie. Kurs odbywa się na komputerach mobilnej pracowni komputerowej posiadającej licencje oprogramowania uprawniające do prowadzenia szkoleń. Pracownia komputerowa przyjeżdża z Polski na każdy zjazd. Jest to 12 stanowisk w pełni przystosowanych do pracy. Na stacjach zainstalowane są najnowsze wersje oprogramowania.

Maksymalna i nieprzekraczalna liczba słuchaczy to 12 osób.

Ofertę tę kierujemy szczególnie do uczestnikόw i Absolwentόw Studium Architektury Ogrodόw, Wnętrz i Florystki w ramach rozszerzenia kursu autoCAD objetego w programie kursu Studium.

 

Szczegόłowe informacje w sekretariacie Studium.

Wtorki i czwartki w godz. 9.30-12.30 i 16.00-19.00, tel. 01 42 60 66 58, e-mail: studiumkul@free.fr

Autor: aapcparis | 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net