polski     

français 

english    

SYMPOZJA

 

Sympozja

 

IX Miedzynarodowe Sympozjum filozoficzne pt. Na szlakach filozofii i twórców kultury helleńskiej świata starożytnego, zorganizowane wraz ze Studium Philosophique-Ethique-Social Jean Paul II, Institut de Philosophie Classique oraz Katedrą Filozofii Boga, KUL, Grecja, 23-30 V 2009.

X Międzynarodowe Sympozjum filozoficzne, pt. Na ratunek człowiekowi. Europa w dobie kryzysu, zorganizowane wraz ze Studium Philosophique-Ethique-Social Jean Paul II oraz Institut de Philosophie Classique oraz Katedrą Filozofii Boga, KUL, w 31 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, połączone z inauguracją roku akademickiego 2009/2010, Paryż, 16 - 17 X 2009.
 

Międzynarodowa Konferencja filozoficzna, pt. Filozofia bliska życiu, zorganizowane wraz ze Studium Philosophique-Ethique-Social Jean Paul II, Institut de Philosophie Classique oraz Katedrą Filozofii Boga, KUL (Lublin), Paryż, 27 listopada 2010

XI Sympozjum Okolicznościowe poświęcone Osobie i Dziełu Blogosławionego Jana Pawla II, zorganizowane wraz ze Studium Philosophique-Ethique-Social Jean Paul II, Institut de Philosophie Classique, Katedrą Filozofii Boga, KUL, Paryż, 14-15 V 2011.

XII Międzynarodowe Sympozjum filozoficzne pt. Hiszpańska filozofia i mistyka zorganizowane wraz ze Studium Philosophique-Ethique-Social Jean Paul II oraz Institut de Philosophie Classique, Hiszpania,21-27 IV 2012.

XIII Sympozjum naukowe zorganizowane w czwartą rocznicę śmierci o. prof. M. A. Krąpca, pt. M. A. Krąpca i Szkoła Lubelska zorganizowane wraz ze Studium Philosophique-Ethique-Social Jean Paul II, Institut de Philosophie Classique oraz Katedrą Filozofii Boga, KUL (Lublin), Paryż, 19 V 2012.

XIV Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne, Retoryka w kulturze współczesnej, zorganizowane wraz ze Studium Philosophique-Ethique-Social Jean Paul II, Institut de Philosophie Classique oraz Katedrą Filozofii Boga KUL (Lublin), Paryż 22 VI 2012.

XVI Sympozjum Okolicznościowe – Święty Jan Paweł II Wielki, Przywoływanie pamięci – w X rocznicę śmierci i I rocznicę kanonizacji, zorganizowane wraz ze Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym im. Jana Pawła II (Paryż), Institut de Philosophie Classique, Paryż, 31 maja 2015.

XVII Sympozjum Naukowe - Arystoteles -Nauczyciel Europy, z okazji 2400-tnej rocznicy urodzin Filozofa, zorganizowane wraz ze Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym, Institut de Philosophie Classique, Katedrą Filozofii Prawa i Praw Człowieka (KUL - Lublin), Katedrą Makrostruktur Społecznych (WZPiNoS KUL-Stalowa Wola), Paryż, 21 maja 2016.

 


 

Cykl wykładów zorganizowanych wraz z  Polską Misją Katolicką we Francji, Studium Philosophique-Ethique-Social, Institut de Philosophie Classique, Katedrę  Filozofii Boga, z okazji Roku Wiary, Kościół Polski pw. Wniebowzięcia NMP w Paryżu,

  1. Bóg czy natura? Ofensywa „nowego” ateizmu, prof. dr hab. W. Dłubacz, (KUL) 14 X 2012.
  2. Czym jest i dlaczego istnieje religia?, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 25 XI 2012.
  3. Wiara a wiedza, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 09 XII 2012.
  4. O mądrości życia, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 13 I 2013.
  5. Czym jest kultura chrześcijańska?, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 10 II 2013.
  6. Kryzys moralności w Europie, dr  K. Krajewski (KUL), 17 II 2013.
  7. Istota i sens modlitwy, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 10 III 2013.
  8. Europa. Z Bogiem czy bez Boga?, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 26 V 2013.
  9. Światopoglądy i ideologie we współczesnej Europie, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 23 VI 2013.

10. Panteizm Wschodu i postmodernizm jako propozycje przezwyciężenia nihilizmu, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL), 22 IX 2013.

11. Jana Pawla II cywilizacja milosci, prof. dr hab. W. Dlubacz (KUL), 20 X 2013.

 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net