polski     

français 

english    

KONFERENCJE

Międzynarodowa konferencja z okazji "Roku wiary” w ramach Wiosennego Forum Katolickiego w Paryżu zorganizowana wraz Polską Misja Katolicką we Francji, Polskim Związkiem Katolickim Regionu Paryskiego, Institut de Philosophie Classique przy współpracy z  Katedrą Filozofii Boga (KUL) Lublin, Paryż 7 IV 2013.


Międzynarodowa konferencja, Współczesne zagrożenia dla chrześcijańskiej Europy, w ramach Jesiennego Forum Katolickiego w Paryżu, zorganizowana wraz z Polską Misją Katolicką we Francji, Polskim Związkiem Katolickim Regionu Paryskiego, Institut de Philosophie Classique oraz Katedrą Filozofii Boga (KUL) Lublin, Paryż 24 XI 2013.


Konferencja, Jana Pawła II nauczanie o rodzinie, zawarte w encyklice Familiaris Consortio, zorganizowana wraz z Institut de Philosophique Classique, Paryż 26 I 2014.


Konferencja Science et croyance sur le chemin de la vérité,  zorganizowana z okazji kanonizacji Jana Pawła II wraz z Institut de Philosophie Classique przy wspόłpracy z Katedrą Filozofii Boga (KUL) Lublin, Troyes 24 V 2014.


Międzynarodowa konferencja, Świętość w życiu indywidualnym i społecznym, w ramach Wiosennego Forum Katolickiego w Paryżu zorganizowana wraz Polską Misją Katolicką we Francji, Polskim Związkiem Katolickim Regionu Paryskiego przy współpracy z  Katedrą Filozofii Boga (KUL) Lublin, Paryż 14 VI 2014.


Międzynarodowa konferencja, Rodzina i wychowanie w ramach Jesiennego Forum Katolickiego w Paryżu zorganizowana wraz Polską Misją Katolicką we Francji, Polskim Związkiem Katolickim Regionu Paryskiego przy współpracy z  Katedrą Filozofii Boga (KUL) Lublin, Paryż 29 XI 2014.

 

 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net