polski     

français 

english    

WYDARZENIA

  „Spotkanie po latach” Absolwentόw studiόw filozoficznych w Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym, 13 marca 2016, Paryz
Stowarzyszenie Przyjaciόł Filozofii Klasycznej w porozumieniu ze Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym zorganizowało 13 marca 2016r „Spotkanie po latach” Absolwentόw 2-letniego Studium, 5-letnich studiόw magisterskich na Wydziale Filozofii KUL oraz obecnych doktorantόw. Spotkaliśmy się wszyscy w Krypcie przy kościele polskim na Concorde na wspόlnej kolacji.

Spotkanie rozpoczął ks. dr Wacław Szubert, dyrektor Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznego z ramienia PMK we Francji, witając wszystkich zebranych i wyrażając swoją radość ze spotkania ze wszystkimi obecnymi, którzy kilkanaście lat temu podjęli trud studiowania i zgłębiania filozofii klasycznej.

Gościem spotkania był również prof. W. Dłubacz, dyrektor Studium z ramienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który jest głownym inicjatorem idei i programu ośrodka powstałego 16 lat temu w Paryżu oraz honorowym członkiem Stowarzyszenia Przyjaciόł Filozofii Klasycznej. Prof. Dłubacz podkreślił ważność i potrzebę takiego spotkania, ktόre ma na celu podtrzymywanie i wzmacnianie środowiska, jakie wytworzyło się w przeciągu tych kilkunastu lat. Złożył wyrazy podziękowania wszystkim, którzy w szczegόlny sposób przyczyniają się do budowania i propagowania myśli filozoficznej w duchu klasycznym (mądrościowym), wyraził nadzieję na dalszy rozwόj działalności Stowarzyszenia Przyjaciόł Filozofii Klasycznej zapraszając wszystkich do wspόlnego zaangażowania.

Zaprosil wszystkich do dzielenia się z innymi dobrem zdobytej na tym kierunku wiedzy. Skierowal również podziękowania do organizatorόw za przygotowanie spotkania, ktόre było okazją do wspόlnych rozmόw, refleksji i planów na przyszłość.

Galeria zdjęć

IMG_8797.JPG
IMG_8797.JPG

IMG_8796.JPG
IMG_8796.JPG

IMG_8794.JPG
IMG_8794.JPG

IMG_8802.JPG
IMG_8802.JPG

IMG_8812.JPG
IMG_8812.JPG

IMG_8818.JPG
IMG_8818.JPG

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net