polski     

français 

english    

CZŁONKOWIE

Dyrektor Instytutu Filozofii Klasycznej

prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz (KUL)

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz (KUL-Lublin)

dr Yves Floucat (Institut Catholique de Toulouse)

ks. dr hab. Józef Grzywaczewski (UKSW-Warszawa)

prof. dr hab. Henryk Kiereś (KUL-Lublin)

ks. prof. Józef Woliński (Institut Catholique de Paris)

s. prof. dr hab. Zofia J. Zdybicka (KUL-Lublin)

 

Zespół naukowo-badawczy

ks. mgr Gronowicz Wiesław

mgr Jóźwicki Waldemar

mgr Maître Krystyna Bozena 

mgr Malinowski Waldemar

mgr Młynarska Aleksandra

mgr Nowak-Zembrowska Małgorzata

mgr Pajor Sonia

mgr Petryk Dorota

mgr Pomykaj Halina

mgr Pomykała Katarzyna

mgr Rojek  Krystyna

mgr Sulmirska-Charmet Urszula

mgr Sykała Renata

ks. dr Szubert Wacław

mgr Walczak Iwona

mgr Wojtowicz Maria 

mgr Zdunowska Ewa

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net