polski     

français 

english    

KATALOG

BIBLIA


1. Budzisz Andrzej „Biblia i tradycja antyczna”
2. Ewangelia wg Św. Marka – Ewangelie synoptyczne
3. Ewangelia wg Św. Marka – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
4. Gal Biati E., Piazza A. „Biblia księga zamknięta”
5. Gądecki Stanisław „Wstęp do ewangelii synoptycznych”
6. Ginley M.C. „Podpatrując Świętych”
7. Grzybek S. „Biblia na co dzień”
8. Kelles Werner „ A jednak Pismo Święte ma rację”
9. Ks. Dąbrowski E. „ Studia Biblijne”
10. Ks. Dąbrowski E. „Prolegomena do Nowego Testamentu”
11. Ks. Dąbrowski E. „Prolegomena do Nowego Testamentu”
12. Księga Jeremiasza – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
13. Lipiński Aleksander „Archeologia Biblijna”
14. Muszyński Józef „Biblia księga Natchniona”
15. Nowak Jan „Dzielić się prawdą ewangelii”
16. O. Langkammer Hugdin „Wprowadzenie do ksiąg Nowego Testamentu”
17. Poniży Bogdan „ Reinterpretacja wyjścia izraelitów z Egipty w ujęciu księgi mądrości”
18. red. Kudasiewicz J. „Biblia dzisiaj”
19. red. Kudasiewicz J. „Biblia dzisiaj”
20. Romaniuk Kazimierz „ Krótki zarys historii zbawienia”
21. Sikora A. R. „Biblia podstawą jedności”
22. Świderkówna Anna „Rozmowy o Biblii”
23. Thompson J.A. „Biblia i archeologia”
24. Wielgus Stanisław „Badania nad Biblią w starożytności i średniowieczu”
25. Witaszek Gabriel „Życie społeczne w Biblii”
26. Wojciechowski Michał, Pachciarek Elżbieta „Miłość jest z Boga wokół zagadnień biblijno-moralnych”
27. Ziółkowski Zenon „Spotkania z Biblią”
28. Żurowska Felicja „Ewangelia w pracy społecznej”
29. Żychiewicz Tadeusz „Rok Marka”


FILOZOFIA BOGA

1. Bejze Bogdan „ O chrześcijańską współczesność”
2. Bejze Bogdan „Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu”
3. Bejze Bogdan „Studia z filozofii Boga” cz. I
4. Bejze Bogdan „Studia z filozofii Boga” cz. II
5. Bejze Bogdan „Studia z filozofii Boga” cz. II
6. Bejze Bogdan „Studia z filozofii Boga” cz. II
7. Bejze Bogdan „Studia z filozofii Boga” cz. IV
8. Danielou Jean „Bóg i my”
9. Dłubacz Włodzimierz „Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa”
10. Dłubacz Włodzimierz „Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa”
11. Dłubacz Włodzimierz „Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa” (ksero)
12. Dłubacz Włodzimierz „U źródeł koncepcji Absolutu od Homera do Platona”
13. Dłubacz Włodzimierz „U źródeł koncepcji Absolutu od Homera do Platona”
14. Elden Leo „Filozofia Boga”
15. Granat Wincenty „Teodycea”
16. Granat Wincenty „Teodycea”
17. Holdwald Bert „Filozoficzne studium teologiczne”
18. Jaworski Marian „Studia z filozofii Boga, religii i człowieka” tom II
19. Kaczorowski Jerzy „Literatura jako tekst Boga”
20. Kalinowski, Rychlicki „Dogmatyka Katolicka”
21. Kowalczyk Stanisław „ Koncepcja Absolutu w pismach Hegla”
22. Kowalczyk Stanisław „ Koncepcja Absolutu w pismach Hegla”
23. Kósak Kazimierz „W poszukiwaniu pierwszej przyczyny” cz. II
24. Kósak Kazimierz „W poszukiwaniu pierwszej przyczyny” cz. II
25. Lewandowski Jerzy „Bóg i człowiek”
26. Marion Domkolumba „Zjednoczenie z Bogiem w tajemnicy Ojca”
27. May William „Chrystus myśli współczesnej”
28. Newman John „Logika wiary”
29. Pronzato Alessandro „Rozważania na piasku”
30. Ratzinger Joseph „Wprowadzenie w chrześcijaństwo”
31. Schmidt Josef „Teologia filozoficzna”
32. Siemiatycki M. „Dogmatyka Katolicka”
33. Sochoń Jan „Ateizm”
34. Sochoń Jan „Bóg i język”
35. Sochoń, Wierciński „Studia z filozofii Boga, religii i człowieka” tom III
36. Św. Jan od Krzyża tom I
37. Św. Jan od Krzyża tom I
38. Św. Jan od Krzyża tom II
39. Św. Jan od Krzyża tom II
40. Św. Jan od Krzyża tom III
41. Św. Jan od Krzyża tom IV
42. Zdybicka Zofia „Filozofia religii a filozofia Boga i metafizyka”
43. Żychliński Aleksander „Rozważania filozoficzno-teologiczne”

LOGIKA

1. Ajdukiewicz Kazimierz „Zarys logiki”
2. Ajdukiewicz Kazimierz „Zarys logiki”
3. Borkowski Ludwik „Logika formalna”
4. Borkowski Ludwik „Studia logiczne”
5. Borkowski Ludwik „Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości”
6. Borkowski Ludwik „Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości”
7. Dołęga Marceli „Znak, Język, Symbol”
8. Francuz Piotr „ Funkcja ilościowych i jakościowych cech kategoryzacji przedmiotów”
9. Gabryl Franciszek „System filozofii, logika formalna”
10. Grzegorczyk Andrzej „Logika popularna”
11. Grzegorczyk Andrzej „Logika popularna”
12. Iwanicki Józef „Dedukcja naturalna i logistyczna”
13. Kiczuk Stanisław ”Związek przyczynowy a logika przyczynowości”
14. Kiczuk Stanisław ”Związek przyczynowy a logika przyczynowości”
15. Kowalewski Marian „Logika”
16. Kowalewski Marian „Logika”
17. Kozłowski W.M. „Podstawy logiki czyli zasady nauk”
18. Lechniak Marek „Interpretacje wartości matryc logik wielowartościowych”
19. Łukaszewicz Jan „Z zagadnień logiki i filozofii”
20. Marciszewski Witold „Logika formalna zarys encyklopedyczny”
21. Marciszewski Witold „Mała encyklopedia logiki”
22. Marciszewski Witold „Sztuka dyskutowania”
23. Mates Benson „Logika stoików”
24. Rogalski Krzysztof „Z zastosowań ontologii Stanisława Leśniewskiego”
25. Rusinek Jan „ Zadania z analizy funkcjonalnej”
26. Świrydowicz Kazimierz „Logiczne teorie obowiązku warunkowego”
27. Ziembiński „Logika praktyczna”
28. Żegleń Urszula „Modalność w logice i filozofii”
29. Żmurek Anna „Elementy rachunku różniczkowego dla ekonomistów”

FILOZOFIA RELIGII


1. Baltazar Hans „Modlitwa i kontemplacja”
2. Bronk Andrzej „Język etnologii na przykładzie teorii religii na przykładzie W. Schmidta”
3. Chauchard Paul „Nauka i Wiara”
4. Doktór Tadeusz „Nowe ruchy religijne i parareligijne w Polsce. Mały słownik”
5. Drążek Czesław „Posłannictwo siostry Faustyny”
6. Dziasek Franciszek „Twórca natury i dawca łaski”
7. Foerster F. „Religia a kształcenie charakteru”
8. Glasenapp Helmut „Religie niechrześcijańskie”
9. Glasenapp Helmut „Religie niechrześcijańskie”
10. Grabowski Lech „Wielki nieznany. Zarys religioznawstwa”
11. Grabowski Lech „Wielki nieznany. Zarys religioznawstwa”
12. Grabowski Lech „Wielki nieznany. Zarys religioznawstwa”
13. Grygiel Ludmiła „W miłosierdziu wiary nie masz. Rozważania nad dzienniczkiem siostry Faustyny”
14. Hildebrand Dietrich „Serce rozważania o uczciwości ludzkiej i uczciwości Boga człowieka”
15. Jędrzejewski Sylwester „U korzeni zła”
16. Kaczmarek Lech „Istota i pochodzenie religii”
17. Kiliszek Marek „ Lingwistyczna filozofia religii”
18. Kłoczkowski Andrzej „Człowiek Bogiem człowieka filozoficzny kontekst rozumienia religii”
19. Krąpiec, Zdybicka „W kręgu filozofii i religii”
20. Krąpiec, Zdybicka „W kręgu filozofii i religii”
21. Ladislaus Boros „Spotkać Boga w człowieku”
22. Lanczkowski Gunter „Wprowadzenie do religioznawstwa”
23. Levis Staples „Cudy – wprowadzenie ogólne”
24. Maliński „ Po co sakramenty”
25. Mariański Janusz „ Religia i kościół w społeczeństwie pluralistycznym”
26. Maryniarczyk, Rudawiec „Rozum otwarty na wiarę”
27. Mascal Lionel „ Sekularyzacja chrześcijańska”
28. Mello Anthony „Minuta mądrości”
29. Misiurek Jerzy „Wielkie mistyczki kościoła”
30. Moskal Piotr „ Filozofować w kontekście religii. Problem religii prawdziwej”
31. Moskal Piotr „Objawienie”
32. Moskal Piotr „Problem racji religii w filozofii Bocheńskiego”
33. Nigg Walter „O wielkich świętych inaczej”
34. Otto od Aniołów „Duchowość zakonna”
35. Posentti Wittorio „Filozofia i wiara”
36. red. Słomka Walerian „ Wiara w postawie ludzkiej”
37. Rubinkiewicz, Chrostowski „Żydzi i judaizm w dokumentach kościoła i nauczania Jana Pawła II”
38. Rumak Jerzy „ Mistyka św. Pawła Apostoła”
39. Rusecki Marian „Cud w myśli chrześcijańskiej”
40. Salamucha Jan „Wiedza i wiara. Wybrane pisma filozoficzne”
41. Salij Jacek „Wiara na co dzień”
42. Sawicki Franciszek „ U źródeł chrześcijańskiej myśli filozoficznej”
43. Stefański Jerzy „ Liturgia źródłem i szczytem życia kościoła”
44. Woroniecki Jacek „Pełnia modlitwy”
45. Zdybicka Zofia „ Le réalisme de la connaissance et la participation de l’être”
46. Zdybicka Zofia „ Partycypacja bytu”
47. Zdybicka Zofia „Człowiek i religia”
48. Zdybicka Zofia „Człowiek i religia”
49. Zdybicka Zofia „Filozofia religii a filozofia Boga i metafizyka”(artykuł)
50. Zdybicka Zofia „Les voies de l’afirmation de Dieu”
51. Zdybicka Zofia „Religia i religioznawstwo”
52. Zdybicka Zofia „Religia i religioznawstwo”
53. Zimoń Henryk „ Sakralność ziemi u ludzi Konkomba z Afryki Zachodniej”
54. Zubebier „Czy wiem w co wierzę”

FILOZOFIA PRZYRODY

1. Adamczyk „Kosmologia”
2. Chojnacki Piotr „Z filozofii przyrody i psychologii”
3. Dołęga Marceli „Kreacjonizm i ewolucjonizm”
4. Dołęga Marceli „Kreacjonizm i ewolucjonizm”
5. Dołęga Marceli „Stosunek ruchu do materii w ujęciu klasycznej filozofii przyrody”
6. Dołęga Marceli „Stosunek ruchu do materii w ujęciu klasycznej filozofii przyrody”
7. Dunin-Borkowska Zofia „Laboratorium chemiczne”
8. Hałuczek, Tomczyk „U progów ludzkości. Podręcznik przyrodniczej antropogenezy”
9. Heller Michał „Czy fizyka jest nauką humanistyczną” (artykuł)
10. Hołys, Poniewski „Termodynamika dla chemików i fizyków”
11. Kłosowski Kazimierz „ Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania” tom I
12. Kłosowski Kazimierz „ Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania” tom II
13. Kłosowski Kazimierz „Między ewolucją a kreacją”
14. Kłósak Kazimierz „W poszukiwaniu pierwszej przyczyny”
15. Korpikiewicz Honorata „Koncepcja wzrostu entropii a rozwój świata”
16. Kowalski Marek „Wielomiany ortogonalne i problemy momentów”
17. Latawiec Anna „Między filozofią przyrody a ekofilozofią”
18. Latawiec Anna „Myśl filozoficzna ks. Prof. Kłósaka”
19. Lemańska Anna „Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze”
20. Lemańska Anna „Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze”
21. Lemańska, Buchowska „Stwarzanie i ewolucja”
22. Lemańska, Lubański „Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody”
23. Lubański Mieczysław „W poszukiwaniu prawdy. Pamięci prof. Kazimierza Kłósaka”
24. Mazierski Stanisław „Filozofia przyrody”
25. Mazierski Stanisław „Prologomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej”
26. Melsen Andrew „Filozofia przyrody”
27. Mullin Erman „Ewolucja i stworzenie”
28. Pothergill G. „Chrześcijanie wobec ewolucji”
29. red. Bugajski, Latawiec „Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata” III
30. red. Latawiec, Bugajski „Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata” IV
31. red. Latawiec, Kłosowski „Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata” II
32. red. Latawiec, Kłosowski, Bugajski „Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata” V, VI
33. red. Latawiec, Lemańska „Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata”
34. Sedlak Włodzimierz „U źródeł nowej nauki”
35. Siwek Paweł „Ewolucjonizm w świetle nauki”
36. Such, Szcześniak „Filozofia kosmologii”
37. Zaniewski Romuald „Teorie o pochodzeniu i rozwoju życia a naturalizm chrześcijański”
38. Zaniewski Romuald „Teorie o pochodzeniu i rozwoju życia a naturalizm chrześcijański”
39. Zaniewski Romuald „Teorie o pochodzeniu i rozwoju życia a naturalizm chrześcijański”

PSYCHOLOGIA


1. „Studia psychologika 3” – 2002
2. „Studia psychologika 5” – 2004
3. Anałecki Andrzej „Psychologia twórczości między tradycją a ponowecznością”
4. Chaim Władysław „Psychologiczna analiza religijności niespójnej”
5. Cierpiałkowska Lidia „Alkoholizm. Małżeństwa w procesie zdrowienia”
6. Dąbrowski Kazimierz „Higiena psychiczna”
7. Doux Josephe „Mózg emocjonalny”
8. Gałkowski Tadeusz „Rehabilitacja dziecka głuchego w wieku przedszkolnym”
9. Grochowska Alicja „Wokół psychologii osobowości”
10. Grulkowski Stanisław „Elementy motywacyjne postaw być i mieć”
11. Jabłoński Arkadiusz „Filozoficzna interpretacja życia społecznego w ujęciu Petera Wilcha”
12. Jaworski Romuald „Harmonia i konflikty”
13. Johnson Dawid „Podaj dłoń”
14. Lachowska Bogusława „Dzieci osób owdowiałych”
15. Łaguna Mariola „Budować obraz siebie”
16. Otrębski Wojciech „Szansa na społeczną akceptację”
17. Popielski Kazimierz „Człowiek, wartość, sens”
18. Siek Stanisław „Autopsychoterapia”
19. Siek, Grochowska „Wybrane metody badania osobowości”
20. Stęden Stanisław „Dynamika zmian osobowości u osób z rozpoznaną schizofremią”
21. Terelak Jan „Studia z psychologii stersu”
22. Terelak Jan „Studia z psychologii stersu”
23. Tylka Jan „Psychomatyka”
24. Wojcieszke Bogdan „Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej”


FILOZOFIA PRAWA

1. „Człowiek i państwo” praca zbiorowa
2. Bars Henri „Polityka wg Maritaina”
3. Bars Henri „Polityka wg Maritaina”
4. Bars Henri „Polityka wg Maritaina”
5. Bars Henri „Polityka wg Maritaina”
6. Brzeziński Zbigniew „Myśl i działanie w polityce międzynarodowej”
7. Bursztyn Józef „Polska refleksja nad narodem”
8. Daszkiewicz Piotr „Polityka i przyroda”
9. Dębiński Antoni „Historia et Jus”
10. Gajek Jan „Unia brzeska z perspektywy czterech stuleci”
11. Giertych Jędrzej „Nacjonalizm Chrześcijański”
12. Góralski Wojciech „Nieważność małżeństwa zawartego pod wpływem podstępu”
13. Gruszewski Tomasz „Od socjalizmu do gospodarki rynkowej”
14. Jabłczyński Grażyna „Wspomnienia o księdzu Joachimie Kądzieli”
15. Jabłoński Arkadiusz „Filozoficzna interpretacja życia społecznego w ujęciu Petera Wincha”
16. Jabłoński Arkadiusz „Filozoficzna interpretacja życia społecznego w ujęciu Petera Wincha”
17. Jara Eugeniusz „Historia polskiej filozofii politycznej 966-1795”
18. Jara Eugeniusz „Historia polskiej filozofii politycznej 966-1795”
19. Jóźwiak Stanisław „Państwo i Kościół w pismach Św. Augustyna”
20. Kalinowski Jerzy „Teoria reguły społecznej i reguły prawnej Leona Duguit”
21. Kar. Wyszyński Stefan „Uświęcenie pracy zawodowej”
22. Kar. Wyszyński Stefan „Uświęcenie pracy zawodowej”
23. Kar. Wyszyński Stefan „Uświęcenie pracy zawodowej”
24. Kowalczyk Stanisław „Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska”
25. Kowalczyk Stanisław „Naród, Państwo, Europa”
26. Król Marcin „Style politycznego myślenia”
27. Krucina Jan „Dobro wspólne”
28. Ludwiniak Krzysztof „Pracownik właścicielem”
29. Mariański Janusz „Młodzież między tradycją a ponowoczesnością”
30. Martyniak Czesław „Dzieła”
31. Martyniak Czesław „Problem filozofii prawa”
32. Merecki Jarosław „Spór o prawo naturalne”
33. Mycielski Andrzej „Historia filozofii prawa”
34. Ostaszewski, Andrzejewski „Uwarstwienie a rozwój społeczny”
35. red. Łopatka Adam „Zarys teorii państwa i prawa”
36. Rosmini Antonio „Łączna przyczyna trwania bądź upadku społeczności ludzkich”
37. Sacharow Andrzej „Rozmyślania o postępie pokojowym, współistnieniu i wolności intelektualnej – dokumenty”
38. Skorowski Henryk „Problematyka praw człowieka”
39. Skrzeszewski Czesław „Praca ludzka”
40. Szachaj, Jakubowski „Filozofia polityki”
41. Szczypa Józef „Jan Paweł Woronicz – kerygmat, naród i patriotyzm”
42. Tarasiewicz Paweł „Spór o naród”
43. Waszkiewicz Hanna „Historia filozofii prawa. Filozofia prawa starożytnego świata pogańskiego”
44. Wielgus Stanisław „The medieval polish doctrine of the law of nacion: ius gentium”
45. Witaszek Gabriel „Myśl społeczna proroków”
46. Załęski Jan „Chrześcijanin wobec władzy świeckiej”
47. Załęski Jan „Chrześcijanin wobec władzy świeckiej”
48. Żuchowski Bronisław “Wskazania etyczne Jana Pawła II dla narodu polskiego”

MIECZYSŁAW ALBERT KRĄPIEC – DZIEŁA

1. „Arystotelesa koncepcja substancji”
2. „Byt i istota”
3. „Człowiek i prawo naturalne”
4. „Człowiek jako osoba”
5. „Człowiek, kultura, uniwersytet”
6. „Człowiek, prawo, naród”
7. „Człowiek, prawo, naród”
8. „Filozofia co wyjaśnia”
9. „Ja człowiek”
10. „Ja człowiek”
11. „Ja człowiek”
12. „Ludzka wolność i jej granice”
13. „O ludzką politykę”
14. „O ludzką politykę”
15. „O ludzką politykę”
16. „Psychologia racjonalna”
17. „Sens kultury chrześcijańskiej”
18. „Struktura bytu. Charakterystyczne elementy sytemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu”
19. „Wierność rzeczywistości – księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-ciolecia pracy naukowej na KUL o. prof. Mieczysława A. Krąpca” red. Zdybicka, Maryniarczyk
20. „Wierność rzeczywistości – księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-ciolecia pracy naukowej na KUL o. prof. Mieczysława A. Krąpca” red. Zdybicka, Maryniarczyk
21. Dz. IV “Z teorii metodologii metafizyki”
22. Dz. VI „Arystotelesowska koncepcja substancji”
23. Dz. VIII „Poznawać czy myśleć”
24. Dz. XIII „Język i świat realny”
25. Dz. XIV „O rozumieniu filozofii”
26. Dz. XIV „O rozumieniu filozofii”
27. Dz. XIX „Człowiek w kulturze”
28. Dz. XV „U podstaw rozumienia kultury”
29. Dz. XVI „Suwerenność – czyja”
30. Dz. XVIII „Ludzka wolność i jej granice”
31. Dz. XXIII „Odzyskać świat realny”

FILOZOFIA SZTUKI

1. Bochnak Adam „Historia sztuki nowożytnej” tom I
2. Bochnak Adam „Historia sztuki nowożytnej” tom II
3. Kiereś Henryk „Człowiek i sztuka”
4. Kiereś Henryk „Sztuka wobec natury”
5. Kiereś Henryk „Sztuka wobec natury”
6. Kiereś Henryk „Co zagraża sztuce?”

LITERATURA

1. Bobrowska Barbara „Małe narracje Prusa”
2. Kielak D. „Wielka wojna i świadomość przełomu”
3. Kijowski Andrzej „Biografie-bibliografie, recepcja”
4. Kopciński Jacek „Którędy do wyjścia”
5. Mitzner P. „Na progu doświadczenia religijnego w tekstach J. Iwaszkiewicza”
6. Mitzner P. „Teatr Tadeusza Kościuszki”
7. Red. Kuczera, Chachulska „Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX w.”
8. Red. Kuczera, Chachulska „Rozmowy o dziadach”
9. Sochoń Jan „O pocieszeniu jakie daje literatura”
10. Tomaszewska Wiesława „Między ideą a rzeczywistością A. Kijowskiego wizja literatury”

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA


1. Biffi Franko „Nauka społeczna Kościoła Rerumnowarum do Centisimus Amnus”
2. Jan Paweł II „Centisiumus Amnus tekst i komentarze”
3. Jarocki Stanisław „Katolicka Nauka Społeczna”
4. Jarocki Stanisław „Katolicka Nauka Społeczna”
5. Jarocki Stanisław „Katolicka Nauka Społeczna”
6. Kampka Franciszek „Antropologiczne, społeczne podstawy ładu gospodarczego w świetle nauczania kościoła”
7. Majka Józef „Katolicka Nauka Społeczna studium historyczno-doktrynalne”


METAFIZYKA


1. ? „Pojęcie konieczności”
2. Adamczyk Stanisław „Metafizyka ogólna czyli ontologia”
3. Dębowski Bronisław „Spór o metafizykę”
4. Kowalczyk Stanisław „Metafizyka ogólna”
5. Krąpiec Mieczysław „Arystotelesa koncepcja substancji”
6. Krąpiec Mieczysław „Metafizyka”
7. Krąpiec Mieczysław „Metafizyka”
8. Krąpiec Mieczysław „Metafizyka”
9. Krąpiec Mieczysław „Porzucić świat absurdu” ?
10. Krąpiec, Kamiński „Z teorii i metodologii metafizyki”
11. Krąpiec, Maryniarczyk „Rozmowy o metafizyce”
12. Krąpiec, Maryniarczyk „Rozmowy o metafizyce”
13. Marniarczyk Andrzej „Zeszyty z metafizyki I”
14. Marniarczyk Andrzej „Zeszyty z metafizyki I”
15. Marniarczyk Andrzej „Zeszyty z metafizyki II”
16. Marniarczyk Andrzej „Zeszyty z metafizyki II”
17. Marniarczyk Andrzej „Zeszyty z metafizyki II”
18. Marniarczyk Andrzej „Zeszyty z metafizyki III”
19. Marniarczyk Andrzej „Zeszyty z metafizyki III”
20. Marniarczyk Andrzej „Zeszyty z metafizyki III”
21. Marniarczyk Andrzej „Zeszyty z metafizyki IV”
22. Marniarczyk Andrzej „Zeszyty z metafizyki IV”
23. Marniarczyk Andrzej „Zeszyty z metafizyki IV”
24. Maryniarczyk Andrzej „Metafizyka w ekologii”
25. Maryniarczyk Andrzej „Metoda metafizyki realistycznej”
26. Maryniarczyk Andrzej „O przyczynach partycypacji i analogii”
27. Maryniarczyk Andrzej „O przyczynach partycypacji i analogii”
28. Maryniarczyk Andrzej „Problemy metody formowania pojęcia bytu”
29. Morawiec Edmund „ Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej”
30. Morawiec Edmund „ Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej”
31. Morawiec Edmund „Odkrycie egzystencjalnej wersji metafizyki klasycznej”
32. Red. Maryniarczyk Andrzej „Zadania współczesnej metafizyki”
33. Red. Maryniarczyk Andrzej „Zadania współczesnej metafizyki” V
34. Red. Maryniarczyk Andrzej „Zadania współczesnej metafizyki” VI
35. Red. Maryniarczyk Andrzej „Zadania współczesnej metafizyki” VII
36. Red. Maryniarczyk Andrzej „Zadania współczesnej metafizyki” VIII
37. Stępień Tomasz „Jednia i egzystencja”
38. Stróżowski Władysław „Ontologia”
39. Szubka Tadeusz „Metafizyka analityczna P.F. Strabsona”
40. Zdybicka Zofia „Partycypacja bytu”


FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA

1. Bakradze Konstanty „Filozofia Hegla system i metoda”
2. Banaszczyk Tadeusz „Studia z arystotelesowskiej teorii społeczno-politycznej”
3. Bartnik Czesław „Problem historii uniwersalnej w Teilhardyzmie”
4. Bartnik Czesław „Problem historii uniwersalnej w Teilhardyzmie”
5. Bartnik Czesław „Teilhardowska wizja dziejów”
6. Bocheński Jan „Sens życia”
7. Ciszewski Marian „Kardynała Bessariona interpretacja filozofii Platona i Arystotelesa”
8. Czerkawski J „Świerzawski Stefan osoba i dzieło”
9. Czerkawski J „Świerzawski Stefan osoba i dzieło”
10. Czerkawski Jan „Humanizm i scholastyka”
11. Dłubacz Włodzimierz „Kosmos Arystotelesa” (artykuł)
12. Dłubacz Włodzimierz „Kosmos Arystotelesa” (artykuł)
13. Drewnowski J. „Filozofia i precyzja”
14. Gromczyński Wiesław „Człowiek, świat rzeczy, Bóg w filozofii Sartre,a”
15. Hadot Pierre „Plotyn albo prostota spojrzenia”
16. Hermand Abel „Platon”
17. Judycki Stanisław „Intersubiektywność i czas, przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglądów Edmunda Husserla”
18. Judycki Stanisław „Intersubiektywność i czas, przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglądów Edmunda Husserla”
19. Kacka Bogumił „Personalizm amerykański”
20. Kijewska Agnieszka „Neoplatonizm J. Szkota Eriugeny”
21. Kołakowski Leszek „Filozofia pozytywistyczna od Hume’a do koła Wiedeńskiego”
22. Kołakowski Leszek „Główne nurty marksizmu”
23. Kowalczyk Stanisław „Człowiek i Bóg w nauce św. Augustyna”
24. Kowalczyk Stanisław „Człowiek i Bóg w nauce św. Augustyna”
25. Kowalczyk Stanisław „Idea filozofii postmodernizmu”
26. Kowalczyk Stanisław „Wprowadzenie do filozofii J. Maritaina”
27. Krokiewicz Adam „Hedonizm Epikura”
28. Krokiewicz Adam „Hedonizm Epikura”
29. Krzywicki Jerzy „Filozofia amerykańska”
30. Krzywicki Jerzy „Filozofia amerykańska”
31. Krzywicki Jerzy „Filozofia amerykańska”
32. Kwiatkowski Tadeusz „Poznanie naukowe u Arystotelesa”
33. Mariański Janusz „W poszukiwaniu sensu życia”
34. Michalski Krzysztof „ Heidegger i filozofia współczesna”
35. Moluchowski Marian „Wybór pism filozoficznych”
36. Morawiec Edmund „Przedmiot a metoda w filozofii Kartezjusza”
37. Mylik Mirosław „Stefan Pawlicki jeden z prekursorów nauki Polskiej”
38. Philippe M. „Pielgrzymowanie filozoficzne. List do przyjaciela”
39. Piaget Jean „Mądrość i złudzenia filozofii”
40. Picon Gaetan „Panorama myśli współczesnej”
41. Plezia Marian „Od Arystotelesa do złotej legendy”
42. Plezia Marian „Od Arystotelesa do złotej legendy”
43. Plezia Marian „Od Arystotelesa do złotej legendy”
44. Płużański Tadeusz „Marksizm a fenomen Theilharda”
45. Possenti Wittorio „ Nihilizm teoretyczny i „śmierć metafizyki””
46. Possenti Wittorio „ Nihilizm teoretyczny i „śmierć metafizyki””
47. Possenti Wittorio „Filozofia po nihilizmie”
48. Red. Bronk A. „Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą”
49. Red. Szahaja A. „Między pragmatyzmem a postmodernizmem wokół filozofii R. Rorty’ego”
50. Red. Zieliński, Kijewski „Platon nowa interpretacja”
51. Salij Jacek „Eseje tomistyczne”
52. Siemek M.J. „Drogi współczesnej filozofii”
53. Szubka Tadeusz „Metafizyka analityczna F. Strawsona”
54. Szubka Tadeusz „Metafizyka filozofii analitycznej”
55. Szyszkowska Maria „Neokantyzm. Filozofia społeczna wraz z filozofią prawa natury o zmiennej treści”
56. Świerzawski Stefan „Między średniowieczem a czasami nowymi”
57. Tischner J. „Miłość niemiłowana”
58. Tokarz Franciszek „Z filozofii indyjskiej”
59. Wadowski Jan „Dramat pytań egzystencjalnych J. Tischnera. Filozofia dramatu jako próba odpowiedzi na pytania egzystencjalne”
60. Waszkinel Romuald „Geneza pozytywnej metafizyki Bergsona”
61. Wojciechowski Tadeusz „Działalność naukowa wydziału filozofii chrześcijańskiej w latach 1954-1966”
62. Wolicka Elżbieta „Mimetyka i mitologia Platona. U podstaw hermeneutyki filozoficznej”
63. Wróblewski W. „Filozofia praktyczna Arystotelesa i jej antropologiczne aspekty”
64. Zdybicka Zofia „Maritain czyli jak służyć prawdzie w miłości” (artykuł)
65. Zdybicka Zofia „Zadania filozofii we współczesnej kulturze”
66. Zdybicka Zofia „Zadania filozofii we współczesnej kulturze”
67. Zieliński Edward „Jednoznaczność transcendentalna w metafizyce Jana Dunsa Szkota”

TEORIA POZNANIA

1. Ajdukiewicz Kazimierz „Język i poznanie” tom I
2. Ajdukiewicz Kazimierz „Język i poznanie” tom II
3. Chojnacki Piotr „Teoria poznania”
4. Chojnacki Piotr „Teoria poznania”
5. Chudy Wojciech „Refleksja a poznanie bytu”
6. Chudy Wojciech „Rozwój filozofowania a pułapka refleksji”
7. Korolko Mirosław „Sztuka retoryki”
8. Kotarbiński Tadeusz „Elementy teorii poznani logiki formalnej i metodologii nauk”
9. Krąpiec M.A. „Realizm ludzkiego poznania”
10. Krąpiec M.A. „Realizm ludzkiego poznania”
11. Krąpiec M.A. „Realizm ludzkiego poznania”
12. Krąpiec M.A. „Realizm ludzkiego poznania”
13. Stępień A.B. „Studia i szkice filozoficzne”
14. Stępień A.B. „Studia i szkice filozoficzne”
15. Stępień A.B. „Teoria poznania”

ETYKA

1. Andrzejuk Artur „Filozofia moralna w tekstach św. Tomasz z Akwinu”
2. Bielan Adam „Eutanazja a opieka paliatywna”
3. Buttiglione Rococo „Etyka wobec historii”
4. Cackowski Zdzisław „Człowiek jako podmiot działania”
5. Choroszy Jan „Poglądy etyczne T. Kotarbińskiego”
6. Dobrowolski Tomasz „Tomizm filozofia szczęścia”
7. Elbee Jan „Uwierzcie miłości”
8. Gabriel Ojciec „Na drogach życia duchowego”
9. Gałkowski J. „Człowiek i kultura w ujęciu Jana Pawła II” (artykuł)
10. Gałkowski J. „Myśl filozoficzno-społeczna Karola Wojtyły” (artykuł)
11. Gałkowski J. „Osoba Jako dar” (artykuł)
12. Gałkowski J. „Personalizm myśli społecznej Karola Wojtyły – Jana Pawła II” (artykuł)
13. Gałkowski J. „Zasada pomocniczości między globalizmem a regionalizmem” (artykuł)
14. Gałkowski Jerzy „Spór o powinność”
15. Gałkowski Jerzy „Wolność i wartość”
16. Granat Wincenty „Osoba ludzka próba definicji”
17. Greniu Franciszek „Katolicka teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości”
18. Haring, Salwoldi „Tolerancja. Rozważania nad etyką solidarności i pokoju”
19. Jan Paweł II „Przekroczyć próg nadziei”
20. Jaroszyński Piotr „Etyka dramat życia moralnego”
21. Jaroszyński Piotr „Etyka dramat życia moralnego”
22. Keller Józef „Etyka katolicka”
23. Keller Józef „Etyka zagadnienia etyki ogólnej”
24. Keller Józef „Etyka zagadnienia etyki ogólnej”
25. Korczak Janusz „Strawidła życia. Publicystyka dla dzieci”
26. Krajewski Kazimierz „Etyka jako filozofia pierwsza”
27. Maciocha W. „Szczytowe normy moralne”
28. Mc Inerny Ralph „Zagadnienia etyki chrześcijańskiej”
29. Olejnik Stanisław „Moralność życia społecznego”
30. Olejnik Stanisław „Teologia moralna”
31. Pieter Josef „O miłości”
32. Pieter Josef „O sprawiedliwości”
33. Piwowarczyk Jan „Katolicka etyka społeczna” tom I
34. Piwowarczyk Jan „Katolicka etyka społeczna” tom I
35. Piwowarczyk Jan „Katolicka etyka społeczna” tom I
36. Piwowarczyk Jan „Katolicka etyka społeczna” tom II
37. Piwowarczyk Jan „Katolicka etyka społeczna” tom II
38. Piwowarczyk Jan „Katolicka etyka społeczna” tom II
39. Red. Gałkowski J. „Człowiek, moralność, wychowanie – życie i myśl Jacka Woronieckiego”
40. Red. Nagórny Janusz „Człowiek, sumienie, wartość”
41. Red. Styczeń, Ritter „Moralny fundament Europy czyli o cywilizacje życia”
42. Red. Szostek, Wierzbicki „Codzienne pytania Antygony”
43. Rodziński Adam „Na orbitach wartości”
44. Rybicki Romuald „Wprowadzenie do etyki chrześcijańskiej”
45. Rynia Alina „Pedagogika katolicka”
46. Spaemann Robert „Szczęście a życzliwość. Esej o etyce”
47. Spaemann Robert „Szczęście a życzliwość. Esej o etyce”
48. Szostek Andrzej „Pogadanki z etyki”
49. Szostek Andrzej „Pogadanki z etyki”
50. Tatarkiewicz Władysław „Dzieje sześciu pojęć”
51. Toulat Jean „Sztuczne poronienie. Wyzwolenie czy zbrodnia”
52. Wierna Renata „Ksiądz S. Witek teolog, moralista”
53. Wojtyła Karol „Człowiek w polu odpowiedzialności”
54. Wojtyła Karol „Osoba i czyn”
55. Wojtyła Karol „Osoba i czyn”
56. Wojtyła Karol „Wspólnota ludzka w oczach soboru” (artykuł)
57. Wojtyła Karol „Wykłady lubelskie”
58. Wojtyła Karol „Zagadnienie podmiotu moralności”

HISTORIA FILOZOFII

1. Copleston Frederik „Historia filozofii współczesnej” (ksero)
2. Copleston Frederik „Historia filozofii” tom IV
3. Copleston Frederik „Historia filozofii” tom V
4. Dłubacz Włodzimierz “U źródeł filozofii od mitu do logosu” (artykuł)
5. Dłubacz Włodzimierz „Kosmos Arystotelesa” (artykuł)
6. Gawecki Józef „Polscy myśliciele romantyczni”
7. Krokos Jan „Fenomenologia”
8. Krokos Jan „Fenomenologia”
9. Krokos Jan „Fenomenologia”
10. Krokos Jan „Fenomenologia”
11. Krokos Jan „Fenomenologia”
12. Pieter Josef „Scholastyka”
13. Possenti Wittorio „Trzecie żeglowanie”
14. Radhakrishnan S. „Filozofia indyjska”
15. Reale Giovanni „Myśl starożytna”
16. Reale Giovanni „Myśl starożytna”
17. Reale Giovanni „Myśl starożytna”
18. Reale Giovanni „Myśl starożytna”
19. Reale Giovanni „Historia filozofii starożytnej” tom I
20. Reale Giovanni „Historia filozofii starożytnej” tom II
21. Reale Giovanni „Historia filozofii starożytnej” tom III
22. Reale Giovanni „Historia filozofii starożytnej” tom IV
23. Red. Zieliński, Napiórkowski „Filozofia Franciszkanów” tom II
24. Red. Zieliński, Napiórkowski „Filozofia Franciszkanów” tom II
25. Stój Stanisław „Relacja świata do Boga według św. Bonawentury”
26. Tatarkiewicz Władysław „Historia filozofii” tom I
27. Tatarkiewicz Władysław „Historia filozofii” tom I
28. Tatarkiewicz Władysław „Historia filozofii” tom II
29. Tatarkiewicz Władysław „Historia filozofii” tom II
30. Tatarkiewicz Władysław „Historia filozofii” tom III
31. Tatarkiewicz Władysław „Historia filozofii” tom III
32. Veuthey Leon „Filozofia chrześcijańska św. Bonawentury”
33. Veuthey Leon „Jan Dunst Szkot myśl teologiczna”
34. Wąsik Wiktor „Historia filozofii polskiej”
35. Wielgus Stanisław „Filozofie w Rzeczypospolitej”
36. Zdybicka Zofia „Filozof wierny rzeczywistości” (artykuł)

Czasopisma / Periodyki
Ethos


Nr 9, -
Nr 49-50, r. 2000, Chrześcijaństwo na progu trzeciego tysiąclecia
Nr 51, r. 2000, Polskie przełomy
Nr 53-54, r. 2001, Chrześcijańscy męczennicy
Nr 55, r. 2001, -
Nr 57-58, r. 2002, O solidarności rodziny narodów Europy
Numer specjalny, r. 2005, Po pożegnaniu
Numer specjalny, r. 2005, Po pożegnaniu

Człowiek w kulturze

Nr 9, r. 1997, Wolność we współczesnej kulturze
Nr 9, r. 1997, Wolność we współczesnej kulturze
Nr 11, -
Nr 11, -
Nr 12, -
Nr 13, r. 2000, Nowość chrześcijaństwa
Nr 13, r. 2000, Nowość chrześcijaństwa
Nr 14, -, Globalizacja
Nr 15, r. 2003, O encyklopedii
Nr 15, r. 2003, O encyklopedii
Nr 16, r. -
Nr 17, r. 2005, Praca
Nr 17, r. 2005, Praca
Nr 17, r. 2005, Praca
Nr 17, r. 2005, Praca

Saeculum Christianum

Nr 1, r. 1997, IV
Nr 1, r. 1998, V
Nr 1, r. 2001, VIII
Nr 2, r. 2001, VIII
Nr 1, r. 2002, IX
Nr 2, r. 2002, IX
Nr 1, r. 2003, X
Nr 2, r. 2003, X
Nr 1, r. 2004, XI

Homo meditans


I, r. 1984, Medytacja
III, r. 1985, Asceza odczłowieczenie czy uczłowieczenie
VII, r. 1992, Nadzieja w postawie ludzkiej
VIII, r. 1993, Miłość w postawie ludzkiej
IX, r. 1992, Eucharystia – miłość i dziękczynienie

Ku Nowej Polsce

Nr 1-2/ 99 (9-10)
Nr 1-2/ 99 (9-10)
Nr 1-2/ 99 (9-10)

Logos i Ethos
rozprawy filozoficzne, Krakow 1971


Nauka i Filozofia
Materialy konferencji wykładowców w Osieczanach, red. Miński Józef, Kraków 1997
Nauka nr 3/ 2005, Warszawa

O Bogu i o człowieku
tom 2/ 1969, X 6

Communio
Nr 4 (148), r. 2005
Lektury – teksty źródłowe

1. Augustyn, „Dialogi filozoficzne III / IV”
2. Augustyn, „Dialogi filozoficzne III / IV”
3. Arystoteles, „Polityka”
4. Arystoteles, „Dzieła wszystkie, tom 2”
5. Comte Auguste, „Rozprawa o metodzie”
6. Comte Auguste, „Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej”
7. Descartes René, „Medytacje o pierwszej filozofii”
8. Descartes René, „Zasady filozofii”
9. Descartes René, „Zasady filozofii”
10. Marcel Gabriel, „Być i mieć”
11. Maritain Jacques, „Humanizm integralny”
12. Maritain Jacques, „Humanizm integralny”
13. Monteskiusz, „O duchu praw”
14. Nietzsche Friedrich W., „Tako rzecze Zaratustra”
15. Nietzsche Friedrich W., „Wola mocy”
16. Pascal Blaise, „Myśli”
17. Pascal Blaise, „Myśli”
18. Platon, „Dialogi”
19. Platon, „Dialogi”
20. Platon, „Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton”
21. Platon, „Fedon”
22. Plotyn, „Enneady I-III”
23. Plotyn, „Enneady IV-V”
24. Plotyn, „Enneady VI”
25. Plutarch, „Moralia”
26. Popper Karl, „Wiedza obiektywna”
27. Le Rond d’Alembert J., „Wstęp do encyklopedii”
28. Rousseau Jean-Jacques, „Umowa społeczna”
29. Seneka, „Dialogi”
30. Teilhard de Chardin P., „Wybór pism”
31. Teilhard de Chardin P., „Wybór pism”
32. Tomasz z Akwinu, „Traktat o człowieku”

Kserokopie

33. Augustyn, „Solilokwia” x3
34. Arystoteles, „Etyka Nikomachejska” x4
35. Arystoteles, „O duszy” x2
36. Arystoteles, „Zachęta do filozofii” x6
37. Bergson Henri, „Myśl i ruch” x3
38. Bergson Henri, „Ewolucja twórcza” x5
39. Bergson Henri, „Dwa źródła moralności i religii” x5
40. Boecjusz, „O pocieszeniu jakie daje filozofia” x7
41. Cassirer Ernst, „Esej o człowieku” x6
42. Descartes René, „Medytacje” x7
43. Descartes René, „Rozprawa o metodzie” x4
44. Dilthey Wilhelm, „O istocie filozofii i inne pisma”
45. Gilson Etienne, „Bóg i filozofia” x2
46. Gilson Etienne, „Jedność doświadczenia filozoficznego” x3
47. Gilson Etienne, „Realizm tomistyczny” x2
48. Gilson Etienne, „Wprowadzenie do nauki św. Augustyna” x2
49. Heidegger Martin “Bycie i czas”
50. Hegel Georg W. F., „Fenomenologia ducha” x4
51. Hobbes Thomas, „Lewiatan. Czyli materia forma i władza państwa kościelnego i świeckiego” x4
52. Huserl Edmund, „Idee fenomenologii” x3
53. Ingarden Roman, „Spór o istnienie świata” x2
54. Kant Immanuel, „Uzasadnienie metafizykimoralności” x4
55. Kierkegaard Soren, „Bojaźń i drżenie” x3
56. Leibniz Gottfried W., „Wyznanie wiary filozofa”
57. Leibniz Gottfried W., „Zasady natury i laski oparte na rozumie” x4
58. Locke John, „Dwa traktaty o rządzie” x4
59. Locke John, „List o tolerancji”
60. Marcel Gabriel, „Homo viator” x2
61. Maritain Jacques, „Człowiek i państwo”
62. Moore Edward G., „Etyka” x4
63. Moore Edward G., „Z głównych zagadnień filozofii”
64. Platon, „Fedon”
65. Platon, „Obrona Sokratesa” x5
66. Platon, „Uczta” x7
67. Scheler Max, „Istota i formy sympatii” x3
68. Sekstus Empiryk, „Zarysy pirrońskie” x4
69. Spinoza Baruch de, „Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona” x2
70. Wittgenstein Ludwig, „Dociekania filozoficzne” x2

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net