polski     

français 

english    

ZAPROSZENIE na Spotkanie opłatkowe - 28 stycznia 2017, Seminarium Polskie

18.01.2017 | Aktualności Association des Amis de la Philosophie Classique

Instytut Filozofii Klasycznej

przy współpracy z

Katedrą Filozofii Prawa i Praw Człowieka (KUL, Lublin)

zapraszają na

 

Otwarte Sympozjum Filozoficzne

 

połączone z uroczystym Spotkaniem opłatkowym

  

28 stycznia 2017, godz. 19.00

Seminarium Polskie  

11, rue Jules Guesde 92130 Issy-les-Moulineaux

Program:

Część I

Filozofia i światopogląd. Refleksje w nurcie myśli realistycznej.

Powitanie uczestników i otwarcie Sympozjum – Ks. dr W. Szubert (PMK, Paryż)

Pięć dowodów” istnienia Boga – prof. W. Dłubacz (KUL, Lublin)

Dyskusja na temat:

Światopoglądowa rola filozofii.  Bóg – świat – człowiek – moralność.

Wprowadzenie do debaty – prof. W. Dłubacz (KUL, Lublin)

Część II

Opłatek

Słowo Ks. Rektora PMK we Francji – ks. Bogusława Brzysia

Życzenia i dzielenie się opłatkiem

Wspólne kolędowanie

Aperitif

Autor: aapcparis | 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net