polski     

français 

english    

BADANIA NAUKOWE

 W ramach badań Instytutu Filozofii Klasycznej podejmuje się następujące zagadnienia dotyczące: demokracji, polityki, wolności, prawa, kryzysu kultury, zła, filozofii klasycznej i wspόłczesnej.

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net