polski     

français 

english    

KONFERENCJE


Cykl konferencji pt. „Filozoficzna przeszłość Paryża”. Zwiedzanie Paryża ze szczególnym uwzględnieniem  jego przeszłości filozoficznej.

Przewodnik konferencji: dr M. Liwosz-Michałowska, filozof i historyk sztuki (absolwentka KUL). 

1. Dzieje filozofii i kultury średniowiecznej w Paryżu, 20 V 2007.

2. Salony literacko-filozoficzne Paryża epoki Oświecenia, 8 VI 2008.  

3. Średniowieczny Paryż św. Tomasza z Akwinu,19 X 2008.

4. Dzielnica Saint Germain des Près i egzystencjaliści, 28 VI 2009.

5. Wolter i Madame du Châtelet, 27 VI 2010.

oraz

1. Wieczór pamięci pt. Medytacje nad myślą Jana Pawła II, w oparciu o ostatnie dzieło Papieża
    Pamięć i tożsamość, 4 VI 2009.

2. Wieczór poezji Zbigniewa Szczębary, polskiego poety i filozofa, (doctorant SFES),
    21 II 2009.

3. Wieczór pamięci poświęcony ś.p. Ojcu Profesorowi Mieczysławowi Albertowi Krąpcowi, zorganizowany
    wraz ze Studium Philosophique-Ethique-Social Jean Paul II oraz Institut de Philosophie Classique,
    10 V 2010.

4. Spotkanie z poe
zją Zbigniewa Szczębary, pt. Cyrenejczyk trzeciego tysiąclecia, zbiór poezji
    złożonych
w hołdzie błogosławionemu Janowi Pawłowi II w siódmą rocznicę śmierci, zorganizowany
    wraz ze Studium Philosophique-Ethique-Social Jean Paul II, Kościół Polski p.w. Wniebowzięcia
    NMP w Paryżu,
15 VI 2012.

5. Międzynarodowa konferencja „Z okazji Roku wiary” w ramach Wiosennego Forum Katolickiego
     w Paryżu zorganizowana wraz Polską Mis
ją Katolicką we Francji, Polskim Związkiem Katolickim

    Regionu Paryskiego, Studium Philosophique-Ethique-Social, Institut de Philosophie Classique
    przy współpracy z  Katedrą Filozofii Boga (KUL) Lublin, Paryż 7 IV 2013.


6. Międzynarodowa konferencja: Współczesne zagrożenia dla chrześcijańskiej Europy, w ramach
    Jesiennego Forum Katolickiego w Paryżu, zorganizowana wraz z Polską Misją Katolicką we Francji,
    Polskim Związkiem Katolickim Regionu Paryskiego, Studium Philosophique-Ethique-Social,
    Institut de Philosophie Classique oraz Katedrą Filozofii Boga (KUL) Lublin, Paryż 24 XI 2013.

7. Konferencja: Jana Pawła II nauczanie o rodzinie, zawarte w encyklice Familiaris Consortio,
    zorganizowana wraz ze Studium Philosophique-Ethique-Social i Institut de Philosophique Classique,
    Paryż 26 I 2014.

 

 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net