polski     

français 

english    

Nowa strona internetowa Instytutu, Stowarzyszenia i Studium

25.11.2014 | Aktualności

Utworzenie nowej strony internetowej wiąże się przede wszystkim ze zintegrowaniem informacji na temat Instytutu, Stowarzyszenia oraz Studium w Paryżu

Głównym celem Stowarzyszenia Przyjaciół Filozofii Klasycznej jest promocja filozofii pojmowanej klasycznie. Tak rozumiana filozofia odnosi się do realnie istniejącego świata osób i rzeczy. Stanowi fundament europejskiej kultury, ukazuje prawdę o człowieku jako osobie i wspiera go w jego osobowym rozwoju wskazując mu jak powinien świadomie korzystać ze swojej wolności w służbie prawdy.
Association prowadzi różne formy działalności – m.in. sympozja, cykle wykładów otwartych, konferencje, rozpowszechnianie książek z dziedziny filozofii realistycznej (a w sposób szczególny myślicieli Lubelskiej Szkoły Filozoficznej), które stanowić mają punkt odniesienia dla człowieka we współczesnym świecie, świecie tzw. kultury masowej, zwyrodnienia moralnego, ideologicznego zafałszowania prawdy o człowieku i celu jego życia.
Chcemy także, by Stowarzyszenie pełniło funkcję integrującą dla swego macierzystego środowiska studentów i absolwentów Studium, a tym samym umożliwiało tworzenie się wspólnoty proponującej swoim rodakom odpowiednią formację intelektualną.

Autor: aapcparis | 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net