polski     

français 

english    

PUBLIKACJE

Działalność wydawnicza

Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne oraz Association des Amis de la Philosophie Classique

wydają „Zeszyty” z serii: Les conférences parisiennes

pod redakcją prof. dr hab. W. Dłubacza i  ks. dr W. Szuberta


1. Du besoin de la philosophie, W. Dłubacz. Paris, 2001, wyd. II 2012
2. O potrzebie filozofii , W. Dłubacz, Paris, 2001
3. Les racines chrétiennes de l’Europe: la moralité chrétienne, K. Krajewski, Paris, 2006
4. La vision de Rome et de la romanitas de Sidoine Apollinaire, J. Grzywaczewski, Paris, 2006
5. Karol Wojtyla jako uczony, W. Dłubacz , Paris, 2007
6. Miejsce filozofii na średniowiecznym uniwersytecie, E. I. Zieliński OFMConv, Paris, 2009
7. La place de la philosophie dans l’Université du Moyen Age, E. I. Zieliński OFM Conv, Paris, 2009
8. Jana Pawła II wizja miłości, małżeństwa i rodziny, K. Krajewski, Paris, 2009
9. Czym jest kultura chrześcijańska?, W. Dłubacz, Paris, 2009
10. Bezpieczeństwo człowieka we współczesnym świecie, P. Gondek, Paris, 2010
11. Personalizm etyczny w szkole lubelskiej, K. Krajewski, Paris, 2010
12. Qu’est-ce que c’est la culture chrétienne?, W. Dłubacz, Paris, 2010
13. Modernistyczna koncepcja Tradycji chrześcijańskiej. Od chrześcijaństwa poprzez katolicyzm ku religii ludzkości, cz. I, J. Grzywaczewski, Paris, 2010
14. Jezus Chrystus w ujęciu modernistycznym. Nieudana próba dialogu teologa z naukami ścisłymi. cz. II, J. Grzywaczewski, Paris, 2010
15. Karol Wojtyla: le savant, W. Dłubacz, Paris, 2010
16. Transcendencja bytu ludzkiego według Karola Wojtyły-Jana Pawła II, K. Krajewski, Paris, 2011
17. Religia – piękno – sztuka, Z. J. Zdybicka USJK, Paris, 2011
18. Rodzina w życiu człowieka, W. Dłubacz, Paris, 2013
19. Difficultés dans la compréhension de l’état de droit, K. Wroczyński, Paris, 2013
20. Dylematy państwa prawa (nadzieje i obawy), K. Wroczyński, Paris, 2013
21. Filozoficzne założenia ideologii gender, M Czachorowski, Paris, 2013
22. Stary-nowy ateizm. Refleksje filozoficzne, W. Dłubacz, Paris, 2013
23. Ideologia politycznej poprawności, M. Kacprzak, Paris, 2013
24. Godność pracy ludzkiej, K. Krajewski, Paris, 2013
25. Antropologiczne podstawy ludzkiej seksualności. K. Krajewski, Paris, 2013
26. L’ homme et la religion, Z. J. Zdybicka USJK, Paris, 2014
27. La cognoscibilité de l’existence de Dieu, S; Kaminski, Z. J. Zdybicka USJK, Paris, 2014
28. The Problem of ousia in Aristotle, W. Dłubacz, Paris, 2014
29. Jana Pawła II krytyka liberalizmu politycznego w ujęciu Philippe Portier’a, W. Szubert, Paris, 2014
30. Źródła sekularyzacji kultury europejskiej, W. Dłubacz, Paris, 2015 
31. Marché libre comme une rencontre et un syntagme J. Kłos, Paris, 2015
32. Problem natury, a teoria sztuki, w: Spόr o naturę, H. Kiereś, w przygotowaniu
33. Filozofia a problem ateizmu, H. Kiereś, w przygotowaniu
34. La "philosophie dans la foi" selon Jacques Maritain, Y. Floucat, Paris, 2015
35. Les voies de la saintété chrétienne mystique trinitaires et mystique de L'Inde. Convergences ou divergence?, Y. Floucat, Paris, 2015
36. Human experience : a grund for the affirmation of God, Z. J. Zdybicka USJK, Paris, 2016
37. Jean Paul II - Vision de l'amour, du mariage et de la famille, K. Krajewski, Paris, 2016

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net