polski     

français 

english    

BIBLIOTEKA


BIBLIOTEKA STUDIUM

czynna w każdą środę w godz. 19.00-21.00


Seminarium Polskie

11, rue Jules Guesde

92130 Issy-les-Moulineaux        m° Mairie d’Issy (linia 12)

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net