polski     

français 

english    

LETNI UNIWESYTET FILOZOFICZNY

LETNI UNIWERSYTET FILOZOFICZNY
Paryż 2–11 lipca 2004

____________________

 

KLASYCZNE KORZENIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY
CYKL WYKŁADÓW, KONWERSATORIÓW I SEMINARIÓW PROWADZONYCH PRZEZ PROFESORÓW
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
ORGANIZATORZY:
Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne im. Jana Pawła II
przy Polskiej Misji Katolickiej we Francji
oraz Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Polska)
Celem Letniego Uniwersytetu Filozoficznego, który odbędzie się w dniach
2–11 lipca 2004 r., jest prezentacja klasycznych osiągnięć myśli europejskiej
i przygotowanie uczestników do prowadzenia racjonalnego dialogu z kulturą współczesną. Wykłady obejmą trzy bloki tematyczne: (1) podstawy rozumienia świata, (2) współczesne problemy moralne, (3) życie społeczno-polityczne.
WYKŁADY PLENARNE:
 FILOZOFIA JAKO FUNDAMENT KULTURY
 KLASYCZNA KONCEPCJA KULTURY
 RELIGIA WYRAZEM OSTATECZNEJ TRANSCENDENCJI CZŁOWIEKA
 RACJONALNE PODSTAWY MORALNOŚCI
 MORALNE DYLEMATY WSPÓŁCZESNOŚCI
 KLASYCZNE POJMOWANIE POLITYKI
 PODSTAWY JEDNOŚCI EUROPY
 KLASYCZNE KORZENIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY
Seminaria pod wspólnym tytułem

« CO MAJĄ NAM DZIŚ DO POWIEDZENIA WIELCY MYŚLICIELE EUROPY? »
poświęcone będą między innymi

Sokratesowi, Platonowi, Arystotelesowi, ŚW. TOMASZOWI,
Janowi PawŁowi II.

 Wykłady i seminaria w języku polskim będą odbywać się w Ośrodku Przemienienia Pańskiego im. Anny Frąckowiak:
20, rue Marsoulan, 75012 Paris. Metro: Nation.
Zakwaterowanie uczestników w Paryżu, w zarezerwowanym hotelu.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikami Letniego Uniwersytetu Filozoficznego mogą być wszyscy zainteresowani wielkimi problemami naszych czasów. Organizatorzy zapewniają noclegi oraz całodzienne wyżywienie.
Zgłoszenia oraz opłaty przyjmowane są do dnia 02 czerwca 2004 r., będzie to podstawą do otrzymania karty uczestnika. Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
SEKRETARIAT STUDIUM
263 BIS, RUE SAINT- HONORE
75001 PARIS, FRANCE;
Tel. +33 (0)1 55 35 32 25
e-mail : studiumkul@free.fr

PROGRAM

LETNI UNIWERSYTET FILOZOFICZNY
Paryż, 2-11 lipca 2004

2 lipca (piątek)
16.00 Powitanie uczestników (aperitif)
17.00 Filozofia jako fundament kultury – W. Dłubacz
18.00 Dyskusja plenarna
3 lipca (sobota)
9.00 Klasyczna koncepcja kultury – W. Dłubacz
10.00 Konwersatorium
11.00 Dyskusja plenarna
14.00 Zwiedzanie Paryża
4 lipca (niedziela)
9.30 Msza św. w kosciele polskim
11.00 Zwiedzanie Louwru i 4 dzielnicy Paryza
17.30 Obiado-kolacja
5 lipca (poniedziałek)
9.00 Religia wyrazem ostatecznej transcendencji człowieka – W. Dłubacz
10.00 Konwersatorium
11.00 Dyskusja plenarna
15.30 Seminarium: Platon, Arystoteles i św. Tomasz – rola filozofii w kulturze –
W. Dłubacz
6 lipca (wtorek)
9.00 Racjonalne podstawy moralności – K. Krajewski
10.00 Konwersatorium
11.00 Dyskusja plenarna
14.00 Zwiedzanie Paryża
7 lipca (środa)
9.00 Moralne dylematy współczesności – K. Krajewski
10.00 Konwersatorium
11.00 Dyskusja plenarna
15.30 Seminarium: Sokrates i Karol Wojtyła – prymat moralności w kulturze – K. Krajewski
8 lipca (czwartek)
9.00 Klasyczne pojmowanie polityki – C. Ritter
10.00 Konwersatorium
11.00 Dyskusja plenarna
14.00 Zwiedzanie Paryża
9 lipca (piątek)
9.00 Podstawy jedności Europy – C. Ritter
10.00 Konwersatorium
11.00 Dyskusja plenarna
15.30 Seminarium: Jana Pawła II wizja Europy – C. Ritter
10 lipca (sobota)
9.00 Klasyczne korzenie przyszłości Europy – dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości
12.00 Wręczenie dyplomów uczestnikom Letniego Uniwersytetu.
14.00 Zwiedzanie Paryża
11 lipca ( niedziela)
9.00 Msza św. Podsumowanie wykładów i dyskusji. Wystąpienia uczestników.
12.00 Zakończenie Letniego Uniwersytetu

 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net