polski     

français 

english    

ZARZĄDZarząd Asocjacji

Honorowy Prezes – prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz (KUL-Lublin)

Prezes – mgr Katarzyna Pomykała

Wiceprezes – mgr Iwona Walczak

Sekretarz – mgr Urszula Sulmirska-Charmet

Sekretarz – mgr Joanna Cymbalista

Skarbnik – mgr Krystyna Rojek

 

Honorowi Członkowie

prof. dr hab. Zofia J.  Zdybicka (KUL-Lublin)

† ks. prof. dr hab. Edward I.  Zieliński (KUL-Lublin)

dr hab. Zenon Uchnast (KUL-Lublin)

prof. dr hab. Pawel Skrzydlewski (PWSZ-Chelm, Akademia Ignacianum-Krakow)

dr Kazimierz Krajewski (KUL-Lublin)

dr hab. Paweł Gondek (KUL-Lublin)

ks. dr Wacław Szubert (PMK-Paryż)

ks. Wieslaw Gronowicz (PMK-Troyes)

 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net