polski     

français 

english    

SYMPOZJA

 

X Międzynarodowe Sympozjum filozoficzne, pt. Na ratunek człowiekowi. Europa w dobie kryzysu, zorganizowane wraz ze Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym  oraz Katedrą Filozofii Boga, KUL, Paryż, 16-17 X 2009. 

Międzynarodowa Konferencja filozoficzna, pt. Filozofia bliska życiu, zorganizowane wraz ze Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym oraz Katedrą Filozofii Boga, KUL (Lublin), Paryż, 27 XI 2010.


XI Sympozjum Okolicznościowe poświęcone Osobie i Dziełu Blogosławionego Jana Pawla II, zorganizowane wraz ze Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym oraz Katedrą Filozofii Boga, KUL, Paryż, 14-15 V 2011.


XI Międzynarodowe Sympozjum filozoficzne pt. Hiszpańska filozofia i mistyka, zorganizowane  ze Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym, Hiszpania, 21-27 IV 2012.


XIII Sympozjum naukowe zorganizowane w czwartą rocznicę śmierci o. prof. M. A. Krąpca, pt. M. A. Krąpca i Szkoła Lubelska,  zorganizowane wraz ze Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym oraz Katedrą Filozofii Boga, KUL (Lublin), Paryż, 19 V 2012.


XIV Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne, Retoryka w kulturze współczesnej, zorganizowane ze Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym oraz Katedrą Filozofii Boga KUL (Lublin), Paryż 22 VI 2012.


Jesienne Forum Katolickie 2013, Współczesne zagrożenia chrześcijańskiej Europy, zorganizowane  wraz ze Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym przy współpracy z Katedrą Filozofii Boga KUL (Lublin) oraz PMK we Francji i PZK reg. Paryskiego, Paryż 16 XI 2013.

Konferencja, Jana Pawła II nauczanie o rodzinie, zawarte w encyklice Familiaris Consortio, zorganizowana wraz ze Studium Filozoficzno-Etyczno-Spolecznym, Paryż 26 I 2014.

Konferencja, Science et croyance sur le chemin de la vérité,  zorganizowana z okazji kanonizacji Jana Pawła II wraz ze Studium Filozoficzno-Etyczno-Spolecznym przy wspόłpracy z Katedrą Filozofii Boga (KUL) Lublin, Troyes 24 V 2014.

XV Sympozjum OkolicznościoweŚwięty Jan Paweł II Wielki, Przywoływanie pamięci – w X rocznice śmierci i I rocznice kanonizacji, zorganizowana wraz ze Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym im. Jana Pawła II, Association des Amis de la Philosophie Classique, Paryż, 31 maja 2015.

Konferencja „Narodziny Polski i je chrzest w 966 roku”, zorganizowana z okazji Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski wraz ze Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym oraz Ambasadą RP we Francji, Paryż, 16 kwietnia 2016.

XVI Sympozjum Naukowe - Arystoteles -Nauczyciel Europy, organizowane z okazji 2400-tnej rocznicy urodzin Filozofa, wraz ze Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym, Katedrą Filozofii Prawa i Praw Człowieka (KUL - Lublin), Katedrą Makrostruktur Społecznych (WZPiNoS KUL-Stalowa Wola), Association des Amis de la Philosophie Classique, 21 maja 2016, Paryż. 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net