polski     

français 

english    

KRONIKA

 Z inicjatywy Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznego im. Jana Pawła II przy PMK we Francji przy wspόłpracy z:

Association des Amis de la Philosophie Classique w Paryżu

Institut de Philosophie Classique w Paryżu

Katedrą Filozofii Boga Wydziału Filozofii KUL w Lublinie

zorganizowano następujące sympozja, konferencje i Wykłady otwarte:

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net