polski     

français 

english    

KONFERENCJE

Konferencja: "Narodziny Polski i jej chrzest w 966 roku", 16 kwietnia 2016, Paryż
21.04.2016 | KONFERENCJE
Organizatorzy: Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne im. Jana Pawła II, Instytut Filozofii Klasycznej, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Francji
Jesienne Forum Katolickie 2014, "Rodzina i wychowanie", 29 listopada 2014, Paryż
29.11.2014 | KONFERENCJE
Organizatorzy: Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne im. Jana Pawła II, Polska Misja Katolicka we Francji, Polskie Zjednoczenie Katolickie Regionu Paryskiego
Wiosenne Forum Katolickie 2014, "Świętość w życiu indywidualnym i społecznym", 14 czerwca 2014, Paryż
14.06.2014 | KONFERENCJE
Organizatorzy: Polska Misja Katolicka we Francji, Studium Filozoficzno-Etyczno-Spoleczne im. Jana Pawla II w Paryzu, Polskie Zjednoczenie Katolickie Regionu Paryskiego, Katedra Filozofii Boga KUL(Lublin)
Konferencja zorganizowana z okazji kanonizacji Jana Pawła II „Wiedza i wiara na drodze do Prawdy”, 24 maja 2014, Troyes
24.05.2014 | KONFERENCJE
Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne Jana Pawła II w Paryżu, L’Association des Amis de la Philosophie Classique, Instytut Filozofii Klasycznej, Katedra Filozofii Boga (KUL) Lublin
Konferencja: "Jana Pawła II nauczanie o rodzinie, zawarte w encyklice Familiaris Consortio", 26 stycznia 2014, Paryż
26.01.2014 | KONFERENCJE
Organizatorzy:Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne Jana Pawła II w Paryżu, L’Association des Amis de la Philosophie Classique, Instytut Filozofii Klasycznej, Katedra Filozofii Boga (KUL) Lublin
Jesienne Forum Katolickie 2013, „Współczesne zagrożenia chrześcijańskiej Europy” 16 listopada 2013, Paryż
06.11.2013 | KONFERENCJE
Konferencja przygotowana przez Studium Filozoficzno – Etyczno - Społeczne im. Jana Pawła II w Paryżu, Instytut Filozofii Klasycznej przy współpracy z Katedrą Filozofii Boga KUL, PMK, PZKRP.
Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna, "Filozofia bliska życiu", 27 listopada 2010, Paryż
27.11.2010 | KONFERENCJE
Organizatorzy: Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne im. Jana Pawła II (Paryż), Instytut Filozofii Klasycznej (Paryż) Katedra Filozofii Boga KUL (Lublin).

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net