polski     

français 

english    

SYMPOZJA

 


Sympozja  

I Sympozjum filozoficzne  p.t. Dwie koncepcje mądrości: Filozofia i Biblia, zorganizowane wraz z Katedrą Filozofii Boga, KUL, Stella Plage, 11-13 VI 2004.   

II Sympozjum filozoficzne połączone z pielgrzymką do Rzymu i zwiedzaniem „Wiecznego Miasta”, zorganizowane wraz z Katedrą Filozofii Boga, KUL , Rzym, 12-18 IX 2004.  

III Sympozjum filozoficzne Europa Chrześcijańska, zorganizowane wraz z Katedrą Filozofii Boga, KUL, Paryż , 9 X 2004.

 

IV Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne połączone ze zwiedzaniem zabytków starożytnej Grecji, p.t. Filozofia klasyczna - Ateny Sokratesa, Platona, Arystotelesa, zorganizowane wraz z Katedrą Filozofii Boga, KUL, Grecja 23 IV 2005 - 01 V 2005. 

 

V Midęzynarodowe Sympozjum filozoficzne p.t. Turystyka jako dialog kultur, zorganizowane wraz z Polską Misją Katolicką Anglii i Walii oraz Katedrą Filozofii Boga, KUL, Londyn 5-8 V 2006.

 

VI Sympozjum filozoficzne p.t. Myśl filozoficzna Jana Pawła II zorganizowane wraz z Katedrą Filozofii Boga, KUL, Paryż 13-14 X 2006.

 

 

VII Międzynarodowe Sympozjum filozoficzne p.t.Kultura polska w Szwajcarii – Nauka-Filozofia-Sztuka-Religia, zorganizowane wraz z Polską Misją Katolicką w Szwajcarii oraz Katedrą Filozofii Boga, KUL, Szwajcaria 27 IV -2 V 2007.
 

 

VIII Sympozjum filozoficzne połączone z pielgrzymką do Lourdes i konferencją z dziedziny Filozofii religii, zorganizowane wraz z Katedrą Filozofii Boga, KUL, Lourdes 28 IX -1 X 2007.

 

 

IX Miedzynarodowe Sympozjum filozoficzne pt. Na szlakach filozofii i twórców kultury helleńskiej świata starożytnego, zorganizowane wraz z Institut de Philosophie Classique oraz Katedrą Filozofii Boga, KUL, Grecja, 23-30 V 2009.

X Międzynarodowe Sympozjum filozoficzne, pt. Na ratunek człowiekowi. Europa w dobie kryzysu, zorganizowane wraz z Institut de Philosophie Classique oraz Katedrą Filozofii Boga, KUL, Paryż, 16 - 17 X 2009. 

 XI Międzynarodowa Konferencja filozoficzna, pt. Filozofia bliska życiu, zorganizowane wraz z Institut de Philosophie Classique oraz Katedrą Filozofii Boga, KUL (Lublin), Paryż, 27 listopada 2010

XII Sympozjum Okolicznościowe poświęcone Osobie i Dziełu Blogosławionego Jana Pawla II, zorganizowane wraz z Institut de Philosophie Classique, Katedrą Filozofii Boga, KUL, Paryż, 14-15 V 2011.

XIII Międzynarodowe Sympozjum filozoficzne pt. Hiszpańska filozofia i mistyka zorganizowane  z Institut de Philosophie Classique, Hiszpania, 21-27 IV 2012.


XIV Sympozjum naukowe zorganizowane w czwartą rocznicę śmierci o. prof. M. A. Krąpca, pt. M. A. Krąpca i Szkoła Lubelska,  zorganizowane wraz z Institut de Philosophie Classique oraz Katedrą Filozofii Boga, KUL (Lublin), Paryż, 19 V 2012.


XV Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne, Retoryka w kulturze współczesnej, zorganizowane z Institut de Philosophie Classique oraz Katedrą Filozofii Boga KUL (Lublin), Paryż 22 VI 2012.


XVI Sympozjum okolicznościowe, Współczesne zagrożenia chrześcijańskiej Europy, zorganizowane  wraz z Institut de Philosophie Classique przy współpracy z Katedrą Filozofii Boga KUL (Lublin) oraz PMK we Francji i PZK reg. Paryskiego, Paryz 16 XI 2013.
 

 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net