polski     

français 

english    

INSTYTUT


Uchwała Zarządu

w sprawie powołania Instytutu Filozofii Klasycznej
(Institut de Philosophie Classique)

Z dniem 7 czerwca 2009 r. Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Filozofii Klasycznej (Association des Amis de la Philosophie Classique) powołuje do istnienia Instytut Filozofii Klasycznej (Institut de Philosophie Classique)  z siedzibą w Paryżu (263 bis, rue Saint Honoré 75001 Paris). Głównym celem Instytutu jest prowadzenie badań z zakresu Filozofii Klasycznej oraz propagowanie jej dorobku, m.in. przez organizowanie seminariów i konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym. Na Organizatora i Dyrektora Instytutu powołuje się prof. dr hab. Włodzimierza Dłubacza.

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net