polski     

français 

english    

Sztuka etykiety i konwersacji – konwersatoria i warsztaty

22.10.2015 | Aktualności SZTUKA ETYKIETY  

Cel zajęć:

zapoznanie słuchaczy z podstawami wiedzy ze sztuki etykiety, nabycie umiejętności praktycznego stosowania zasad etykiety, odkrycie znaczenia etykiety dla kształtowania i realizacji życia zawodowego (etykieta w biznesie), rodzinnego, towarzyskiego, a także doskonalenia kultury życia społecznego

- Wprowadzenie do sztuki etykiety. Zasada precedencji i tytulatura (protokół dyplomatyczny, ceremoniał, etykieta: wstępne rozróżnienia terminologiczne i historyczne. Zasady i funkcjonowanie etykiety. Sztuka dyplomacji jako obowiązujący wzór ułożenia relacji międzyludzkich we wszelkich sytuacjach społeczno-zawodowych. Uwzględnianie różnic międzykulturowych i miedzypaństwowych (Polska, Francja) w sztuce etykiety. Precedencja w strukturach państwowych, relacjach zawodowych, sytuacjach towarzyskich i ceremoniach religijnych i rodzinnych. Tytulatura dotycząca najwyższych przedstawicieli państw, urzędowa, zawodowa, naukowa, kurtuazyjna, tytulatura obejmująca duchowieństwo różnych wyznań).

- Etykieta wyglądu fizycznego i ubioru (rodzaje sylwetki kobiet i mężczyzn, typy strojów formalnych-ceremonialnych i nieformalnych dla kobiet i mężczyzn, typy ubiorów służbowych - business dress, dobór stroju do danej sytuacji, zasady klasycznej elegancji, makijaż, dodatki, rekwizyty, sztuka używania perfum, kolor w ubiorze, typowe błędy w ubieraniu się. Wielkie krawiectwo i odzież seryjna, moda a własny styl w ubiorze. Zasada umiarkowania i jej funkcjonowanie w zakresie wyglądu fizycznego, kinezyki, gestyki i wokaliki).

- Etykieta korespondencji i biletów wizytowych. Organizacja spotkań zawodowych, towarzyskich i ceremonii rodzinnych (zasady i formy pisania listów urzędowych, korespondencja internetowa, rodzaje wizytówek, forma i wygląd wizytówki, sposoby używania wizytówek. Podstawowe skróty używane w praktyce dyplomatycznej. Etykieta w rozmowach telefonicznych. Rodzaje spotkań zawodowych, towarzyskich, ceremonii rodzinnych. Seminaria, konferencje, sympozja. Plan, zaproszenia, dobór sali, kontakty z uczestnikami. Spotkania biznesowe, sposoby rozsadzenia osób przy stole uwzględniające zasadę precedencji. Etykieta związana z rozmową roboczą, planowaniem i wygłoszeniem wykładu, prezentacji, prowadzeniem dyskusji i negocjacji oraz wykorzystaniem w nich sprzętu audiowizualnego.

- Organizacja przyjęć służbowych, towarzyskich i ceremonii rodzinnych (główne typy przyjęć oficjalnych, przygotowanie zaproszeń z uwzględnieniem typowych skrótów, typy stołów, plan stołu, podstawowe i rozszerzone nakrycie stołu, estetyka stołu, zasady rozsadzania gości na przyjęciach, miejsca honorowe, kolejność i dobór dań, typy potraw, różnice międzykulturowe a spożywanie potraw, główne zasady dotyczące łączenia i sposobu spożywania poszczególnych potraw, zasady dotyczące konwersacji przy stole, toasty, upominki).

- Savoir vivre w najbardziej typowych sytuacjach zawodowych, towarzyskich i rodzinnych. Etykieta w miejscu pracy. Etykieta w handlu. Etykieta w operze, kinie, teatrze, filharmonii. Wręczanie i przyjmowanie prezentów. Wręczanie kwiatów. Powitania i pożegnania. Uścisk dłoni. Sposoby tytułowania w rozmowie. Podróże. Chrzciny, śluby, pogrzeby. Wchodzenie do miejsc publicznych. Kawiarnia i restauracja. Etykieta w tańcu. Ruch uliczny. Precedencja w samochodzie. Schody, winda, środki komunikacji. Sytuacje faux-pas (niezręczne). Anegdoty dyplomatyczne.

Forma prowadzenia zajęć: wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych spotkań: piątek 19.30-22.00, sobota 9.00-16.00, niedziela 9.00-13.00, w Seminarium Polskim w Issy-les-Moulineaux, 11 rue Jules Guesde. Szczegółowe informacje w sekretariacie Studium. 

 

Autor: aapcparis | 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net