polski     

français 

english    

Seminarium Stary Sącz

Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Człowiek - Idee - Filozofia
Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL (Lublin)
Institut de Philosophie Classique (Paryż)
Instytut Kulturoznawstwa WSG (Bydgoszcz)
Klub Fides et Ratio (Stary Sącz)
 
Uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału (w tym wygłoszenia referatów i komunikatów) w
VI MIĘDZYNARODOWYM INTERDYSCYPLINARNYM SEMINARIUM NAUKOWYM IDEE – CZŁOWIEK – FILOZOFIA. 
Kryzys w kulturze, polityce i ekonomii.
w dniach 26-31 lipca 2015r. w Centrum Pielgrzymowania OPOKA im. Jana Pawła II w Starym Sączu.
 
Program obejmuje pięć bloków tematycznych:
 
I - Globalizm a lokalizm.
II - Filozofia: filozofie i ideologie.
III - Kultura i multikulturalizm.
IV - Religia a laicyzm I fundamentalizm.
V - Św. Jan Paweł II Wielki. Odpowiedź na kryzys: personalizm i świadectwo.
 
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem:
http://www.seminarium.stary.sacz.pl/
 
 
Zgłoszenia można też przesyłać na adres: seminarium@stary.sacz.pl
 
Komitet organizacyjny:
prof. W. Dłubacz – przewodniczący
ks. dr M. Kokoszka
mgr M. Mordarska
mgr U. Sulmirska-Charmet
mgr K. Katarzyna Pomykala
B. Jamiński – sekretarz
 
kontakt:
Bogdan Jamiński tel. +48.509740777

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net