polski     

français 

english    

WYKŁADY OTWARTE

Miłość jako cel i sposób życia

14.09.2014 | WYKŁADY OTWARTE 

Miłość jako cel i sposób życia, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL),

Kościόł Polski p.w. Wniebowzięcia NMP w Paryżu 14 IX 2014

 

Autor: aapcparis |  Data wytworzenia informacji: 14.09.2014

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net