polski     

français 

english    

WYKŁADY OTWARTE

Następstwa bezpośrednie i skutki uboczne Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

13.06.2014 | WYKŁADY OTWARTE 

Następstwa bezpośrednie i skutki uboczne Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Korab, Rektor Szkόł Wyższych im. B. Jańskiego, Seminarium Polskie w Paryżu, 13 VI 2014.

 

Autor: aapcparis |  Data wytworzenia informacji: 13.06.2014

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net