polski     

français 

english    

WYKŁADY OTWARTE

O świętości życia błogosławionego Jana Pawła II

16.03.2014 | WYKŁADY OTWARTE



O świętości życia błogosławionego Jana Pawła II, prof. dr hab. W. Dłubacz, Kościόł Polski p.w. Wniebowzięcia NMP w Paryżu, 16 III 2014

Autor: aapcparis |  Data wytworzenia informacji: 16.03.2014

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net