polski     

français 

english    

SYMPOZJA

XIV Miedzynarodowe Sympozjum "Retoryka w kulturze współczesnej ", 22 czerwca 2013, Paryż

22.06.2013 | Sympozjum

Organizatorzy: Mission Catholique Polonaise en France, Wydział Filozofii Boga KUL, Retoryka Stosowana KUL, Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne im. Jana Pawła II, Association des Amis de la Philosophie Classique, Instytut Filozofii Klasycznej w Paryżu

 

 MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

Retoryka w kulturze współczesnej

Sobota  22 czerwca 2013 godz. 17.00

Seminarium Polskie

Issy-les-Moulineaux, 11 rue Jules Guesde; M° Mairie d'Issy  

 

P R O G R A M  S Y M P O Z J U M:

·   prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz (Instytut Filozofii Teoretycznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Retoryka w kulturze.

·   ks. prof. dr hab. Józef Grzywaczewski (Seminarium Polskie w Paryżu) - Panegiryki Sydoniusza Apolinarego, jako przykład retoryki późnego antyku.

·  dr Paweł Gondek (Instytut Retoryki Katolicki, Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Retoryka, jako umiejętność świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

Dyskusja panelowa: O potrzebie retoryki dziś.

Dyskutanci:

mgr Waldemar Jóźwicki (IPC); mgr Wojciech Długosz (IPC); mgr Halina Pomykaj (IPC); mgr Renata Sykała (IPC); mgr Anita Florek.

Autor: aapcparis | 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net