polski     

français 

english    

SYMPOZJA

XI Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne "Osoba i Dzieło błogosławionego Jana Pawła II", 14-15 maja 2011, Paryż

14.05.2011 | Sympozjum

Organizatorzy: Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne im. Jana Pawła II (Paryż), Instytut Filozofii Klasycznej (Paryż) oraz Katedra Filozofii Boga KUL (Lublin).

14 maja 2011, Seminarium Polskie, Issy-les-Moulineaux

• Otwarcie sympozjum

• Wyróżnienie Siostry Profesor Zofii J. Zdybickiej statuetką Myśliciela za zasługi dla rozwoju i propagowania filozofii klasycznej przyznane przez Kapitułę powołaną przez: Studium Philosophique-Ethique-Social Jean Paul II (Paryż), Institut de Philosophie Classique (Paryż), Association des Amis de la Philosophie Classique (Paryż)

• Laudacja - prof. dr hab. W. Dłubacz

• Wykład Laureatki Siostry Profesor Zofii J. Zdybickiej: „Błogosławiony Jan Paweł II - filozof i mistyk”.

• Komunikaty (ks. dr W. Szubert, mgr Z. Szczębara, mgr J. Moszczyńska, mgr M. Czachor, prof. dr hab. W. Dłubacz)

 

15 maja 2011, Kościół Polski pw. Wniebowzięcia NMP w Paryżu

Spotkanie z Siostrą Profesor Zofią J. Zdybicką, świadkiem profesury Karola Wojtyły na KUL-u i pontyfikatu Jana Pawła II

• Wprowadzenie - prof. dr hab. W. Dłubacz

• Uhonorowanie Siostry Profesor Zofii J. Zdybickiej medalem 175-lecia PMK we Francji - ks. Infułat S. Jeż, Rektor PMK

Wystąpienie Siostry Profesor Zofii J. Zdybickiej Testament Błogosławionego Jana Pawła II.

Autor: aapcparis | 

Galeria zdjęć

IMG_0329.JPG
IMG_0329.JPG

IMG_4741.JPG
IMG_4741.JPG

IMG_4577.JPG
IMG_4577.JPG

IMG_4524.JPG
IMG_4524.JPG

IMG_4660.JPG
IMG_4660.JPG

IMG_4797.JPG
IMG_4797.JPG

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net