polski     

français 

english    

SYMPOZJA

X Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne w 31 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, "Na ratunek człowiekowi. Europa w dobie kryzysu", 17 października 2009, Paryż

17.10.2009 | Sympozjum

Organizatorzy: Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne im. Jana Pawła II (Paryż), Instytut Filozofii Klasycznej (Paryż), Association des Amis de la Philosophie Classique (Paryż), Katedra Filozofii Boga Wydziału Filozofii KUL (Lublin)

17 października 2009

• W obronie realizmu. Byt i prawda, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL)

• W obronie osoby. Dobro i moralność, dr  K. Krajewski (KUL)

• Jana Pawła II wizja Europy, dr C. Ritter (KUL)

• W obronie społeczeństwa: dobro wspόlne, ks. dr W. Szubert (PMK-Paryż)

• Człowiek i wiara. J. Tischner i J. L. Marion, ks. mgr W. Gronowicz (PMK-Troyes)

• Sytuacja kultury chrześcijańskiej we Francji, J.-P. Moreau (Figaro Magazine Francja)

• Jana Pawła II wizja kultury chrześcijańskiej, mgr Z. Szczębara (SFES-Paryż)

• J. Ratzinger-Benedykt XVI: Europa w kryzysie kultur, mgr I. Adamek (SFES-Paryż)

Dyskusja panelowa:

Teraźniejszość i przyszłość chrześcijaństwa w Europie.

Uczestnicy: ks. inf. mgr S. Jeż, ks. dr K. Gawron, prof. dr hab. W. Dłubacz, dr K. Krajewski, ks. dr W. Szubert, ks. mgr W. Gronowicz, mgr Z. Szczębara i inni.

Autor: aapcparis | 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net