polski     

français 

english    

SYMPOZJA

VIII Sympozjum filozoficzne połączone z pielgrzymką do Lourdes i konferencją z dziedziny Filozofii religii, 28 września - 1 października 2007, Lourdes

28.09.2007 | Sympozjum

Organizatorzy: Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne im. Jana Pawła II (Paryż), Katedra Filozofii Boga KUL (Lublin)

 

Program:

29 września 2007

ñ  Msza święta w kaplicy św. Michała

ñ  Wykład z filozofii religii: Modlitwa - jej istota, formy i sens, prof dr hab. W. Dłubacz

ñ  Dyskusja

ñ  Udział w wieczornej procesji z lampionami

30 września 2007

ñ  Poranna Msza święta przy Grocie

ñ  Droga Krzyżowa

ñ  Konserwatoria z filozofii religii, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL)

Autor: aapcparis | 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net