polski     

français 

english    

SYMPOZJA

VI Sympozjum filozoficzne "Myśl filozoficzna Jana Pawła II", 13-14 października 2006, Paryż

13.10.2006 | Sympozjum

Organizatorzy: Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne im. Jana Pawła II (Paryż), Katedra Filozofii Boga Wydziału Filozofii KUL (Lublin)

 Program:

13 października 2006

ñ  Karol Wojtyła, jako uczony, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL)

ñ  Karol Wojtyła-Jan Paweł II, wypowiedź filmowa m.in.: o. M. A. Krąpca i s. prof. dr hab. Z. J. Zdybickiej

14 października 2006

ñ  Jana Pawła II krytyka liberalizmu w ujęciu P. Portiera, ks. dr W. Szubert (PMK-Paryż)

ñ  Karola Wojtyły – Jana Pawła II wizja małżeństwa i rodziny, jako fundament życia społecznego i kulturalnego, dr K. Krajewski (KUL)

 

Autor: aapcparis | 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net