polski     

français 

english    

SYMPOZJA

V Wyjazdowe Sympozjum filozoficzne. Turystyka jako dialog kultur, 5-8 maja 2006, Londyn

05.05.2006 | Sympozjum

Organizatorzy: Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne im. Jana Pawła II przy PMK we Francji, Polska Misja Katolicka (Anglia i Walia), Katedra Filozofii Boga KUL (Lublin)

Międzynarodowa konferencja:

Kultura polska na obczyźnie

ñ  Historia Polskiej Misji Katolickiej w Anglii, ks. T. Kukla, Rektor PMK w Anglii i Walii

ñ  Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) w Londynie, prof. dr W. Falkowski, Rektor PUNO w Londynie

ñ  170 lat Polskiej Misji Katolickiej we Francji, ks. dr W. Szubert (PMK-Paryż)

ñ  Filozofia brytyjska z perspektywy polskiej, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL-Lublin)

Spotkanie z polonią angielską

Wykład: Dlaczego warto studiować filozofię?, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL-Lublin)

Autor: aapcparis | 

Galeria zdjęć

londyn 050.jpg
londyn 050.jpg

londyn 084.jpg
londyn 084.jpg

londyn 190.jpg
londyn 190.jpg

londyn 130.jpg
londyn 130.jpg

londyn 132.jpg
londyn 132.jpg

londyn 193.jpg
londyn 193.jpg

londyn 214.jpg
londyn 214.jpg

londyn 208.jpg
londyn 208.jpg

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net