polski     

français 

english    

SYMPOZJA

IX Miedzynarodowe Sympozjum Filozoficzne "Na szlakach filozofii i twórców kultury helleńskiej świata starożytnego", 23-30 maja 2009, Grecja

23.09.2009 | Sympozjum

Organizatorzy: Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne im. Jana Pawła II (Paryż) Association des Amis de la Philosophie Classique (Paryż) Katedra Filozofii Boga Wydziału Filozofii KUL (Lublin)

Wykłady dotyczyły greckich źródeł kultury Europy w jej szerokim ujęciu.
Poświęcone były m. in.: koncepcji polityki Platona, postaci i myśli Plethona, Fidiaszowi, jako przedstawicielowi sztuki greckiej, roli teatru greckiego w kulturze.

Autor: aapcparis | 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net