polski     

français 

english    

SYMPOZJA

I Sympozjum Filozoficzne "Dwie koncepcje mądrości: Filozofia i Biblia", 11-13 czerwca 2004, Stella Plage

11.06.2004 | Sympozjum

Organizatorzy: Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne im. Jana Pawła II przy PMK we Francji Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Polsce

Program:
Wykład inauguracyjny: Arystoteles, Zachęta do filozofii, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL)
Wykład II: Jana Pawła II Encyklika Veritatis Splendor, ks. dr W. Szubert (PMK- Paryż)
Wykład III: Księga Koheleta, Mądrość Syracha czyli Eklezjastyka, Księga Mądrości, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL)

Autor: aapcparis | 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net