polski     

français 

english    

KONFERENCJE

Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna, "Filozofia bliska życiu", 27 listopada 2010, Paryż

27.11.2010 | KONFERENCJE

Organizatorzy: Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne im. Jana Pawła II (Paryż), Instytut Filozofii Klasycznej (Paryż) Katedra Filozofii Boga KUL (Lublin).

Program:

1.    Otwarcie konferencji, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL Lublin)

2.    Wykład wprowadzający: Filozofia a sens życia, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL Lublin)

3.    Wystąpienia:

·         Człowiek wezwany do doskonałości, mgr B. K. Maître (SFES Paryż)

·         Człowiek i jego „paideia”, mgr M. Antoszewska (SFES Paryż)

·         Człowiek odwiecznie poszukujący szczęścia, mgr M. Wójtowicz (SFES Paryż)

·         Etyka a teologia moralna, ks. dr W. Szubert (IMK Paryż)

·         Filozofia a teologia. Początki współpracy, ks. dr J. Grzywaczewski (Rektor SP)

·         Rola religii w kulturze, mgr E. Zdunowska (IPC Paryż)

·         Zagadnienie zła w filozofii, mgr H. Pomykaj (SFES Paryż)

·         Filozofia a wiara. Stanowisko J.L. Mariona, ks. mgr W. Gronowicz (IPC Paryż)

·         J. Maritaina koncepcja prawa naturalnego, mgr W. Rzońca (SFES Paryż)

·         Antyesencjalizm i jego konsekwencje, mgr R. Sykała (IPC Paryż)

·         Metafizyczne aspekty teorii ewolucji, mgr W. Malinowski (IPC Paryż)

4.    Podsumowanie i zakończenie konferencji

Autor: aapcparis | 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net