polski     

français 

english    

SYMPOZJA

XVI Sympozjum Naukowe - ARYSTOTELES -NAUCZYCIEL EUROPY, organizowane z okazji 2400-tnej rocznicy urodzin Filozofa, 21 maja 2016, Paryż

24.05.2016 | Sympozjum

Organizatorzy: Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne w Paryżu, Instytut Filozofii Klasycznej, Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka (KUL - Lublin), Katedra Makrostruktur Społecznych (WZPiNoS KUL-Stalowa Wola), Association des Amis de la Philosophie Classique

Sympozjum Naukowe

Organizowane z okazji 2400-tnej rocznicy urodzin Filozofa

„Arystoteles – Nauczyciel Europy”

Sobota, 21 maja 2016, godz. 19.00

Seminarium Polskie w Issy-les-Moulineaux

PROGRAM:

Otwarcieks. dr W. Szubert (SFES, Paryż)

Część I

Arystoteles i arystotelizm – prof. W. Dłubacz (KUL, Lublin)

Aristote et aristotélisme

Arystotelizm w teorii nauki – mgr W. Długosz (IPC, Paryż)

Aristotélisme dans l’épistémologie

Arystotelizm w teorii szczęścia św. Tomasza z Akwinumgr M. Wόjtowicz (IPC, Paryż)

Aristotélisme dans la théorie de bonheur de Saint Thomas d’Aquin

Arystotelizm w teorii bytu – mgr H. Pomykaj (IPC, Paryż)

Aristotélisme dans la théorie de l’être

Arystotelizm w filozofii Boga – ks. mgr W. Gronowicz (PMK, Troyes)

Aristotélisme dans la philosophie de Dieu

Arystotelizm w teorii moralności (etyce) – ks. dr W. Szubert (SFES, Paryż)

Aristotélisme dans la théorie de la morale (éthique)

Arystotelizm w teorii sztuki – mgr M. Antoszewska (IPC, Paryż)

Aristotélisme dans la théorie de l’art

Arystotelizm w teorii polityki – mgr W. Jóźwicki (IPC, Paryż)

Aristotélisme dans la théorie de la politique

Arystotelizm w socjologii – dr M. Rewera (WZPiNoS, Stalowa Wola)

Arystotélisme dans la sociologie

Arystotelizm w teorii prawa – mgr K. Pomykała (IPC, Paryż)

Aristotélisme dans la théorie du droit

Filozofia w wierze – prof. Y. Floucat (Institut Catholique de Toulouse)

Philosophie dans la foi

Filozofia w antropologii – mgr S. Pajor (IPC)

Philosophie dans l’anthropologie

Filozofia w teologii – ks. prof. J. Woliński (KAT, Paryż)

Philosophie dans la théologie

DYSKUSJA

Część II

Promocja książki: W. Dłubacz, Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa, Lublin 2015

Wprowadzenie – ks. dr W. Szubert (SFES, Paryż)

Słowo Autora

Aperitif

Autor: aapcparis | 

Galeria zdjęć

IMG_0129.JPG
IMG_0129.JPG

IMG_0142.JPG
IMG_0142.JPG

IMG_0138.JPG
IMG_0138.JPG

IMG_0130.JPG
IMG_0130.JPG

IMG_0123.JPG
IMG_0123.JPG

IMG_0143.JPG
IMG_0143.JPG

IMG_0147.JPG
IMG_0147.JPG

IMG_0150.JPG
IMG_0150.JPG

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net