polski     

français 

english    

SYMPOZJA

XIII Sympozjum Naukowe w czwartą rocznicę śmierci o. prof. M. A. Krąpca : „M. A. Krąpiec i Szkoła Lubelska”, 19 maja 2012, Paryż

19.05.2012 | Sympozjum

Organizatorzy: Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne im. Jana Pawła II (Paryż), Instytut Filozofii Klasycznej (Paryż), Association des Amis de la Philosophie Classique (Paryż)

 Otwarcie sympozjum.

- Twórcy i kontynuatorzy Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, prof. dr hab. W. Dłubacz

- M. A. Krąpca koncepcja wolności, ks. dr W. Szubert

- Stosunek filozofii do innych nauk w ujęciu M. A. Krąpca, mgr U. Sulmirska-Charmet

- Zagadnienie przedmiotu metafizyki. Koncepcja M. A. Krąpca, mgr W. Malinowski

- Dusza jako zasada życia ludzkiego. Stanowisko M. A. Krąpca, mgr M. Dudek-Nicpoń

- J. Tischnera krytyka antropologii M. A. Krąpca, ks. mgr W. Gronowicz

- Antropologiczny wymiar teorii teatru. Koncepcja M. A. Krąpca, mgr R. Sykała

- Problem zła według M. A. Krąpca, mgr H. Pomykaj

- Filozofia polityki w rozumieniu M. A. Krąpca, mgr W. Jóźwicki

- Arystotelesa - św. Tomasza - M. A. Krąpca rozumienie rzeczywistości, mgr K. Maître

- M. A. Krąpca niezafałszowana ideologicznie filozofia podstawą rzetelnego myślenia, mgr M. Wójtowicz

                     Dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości.

Autor: aapcparis | 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net