polski     

français 

english    

SYMPOZJA

VII Wyjazdowe Sympozjum Filozoficzne "Kultura polska w Szwajcarii, Nauka - Filozofia – Sztuka - Religia", 27 kwietnia - 2 maja 2007, Szwajcaria

27.04.2007 | Sympozjum

Organizatorzy: Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne im. Jana Pawła II (Paryż), Polska Misja Katolicka (Szwajcaria), Katedra Filozofii Boga KUL (Lublin)

Program:

Jako wykładowcy wystąpili między innymi: ks. dr K. Gawron, Rektor PMK w Szwajcarii; dr inż. A. Simson, ks. dr K. Policki, ks. dr W. Szubert, PMK we Francji, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL)

Wykłady dotyczyły współczesnej nauki i techniki, sytuacji religii w Szwajcarii, obecności polskiej kultury w tym kraju oraz filozofii, między innymi o. J. Bocheńskiego.

Autor: aapcparis | 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net