polski     

français 

english    

SYMPOZJA

IV Wyjazdowe Sympozjum Filozoficzne połączone ze zwiedzaniem zabytków starożytnej Grecji -„ Filozofia klasyczna - Ateny Sokratesa, Platona, Arystotelesa” 23 kwietnia 2005 - 01 maja 2005, Grecja

23.04.2005 | Sympozjum

Organizatorzy: Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne im. Jana Pawła II przy PMK we Francji, Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Polsce

 Program:

ñ  Wykład I: Poznaj samego siebie, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL)

ñ  Wykład II: Helleńska epoka a hellenistyczna kultura, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL)

ñ  Wykład III: Bóg, świat, człowiek w religii greckiej, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL)

Autor: aapcparis | 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net