polski     

français 

english    

SYMPOZJA

II Sympozjum Filozoficzne połączone z pielgrzymką do Rzymu i zwiedzaniem „Wiecznego Miasta” 12-18 września 2004, Rzym

12.09.2004 | Sympozjum

Organizatorzy: Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne im. Jana Pawła II przy PMK we Francji Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Polsce

Program:
Audjencja generalna Jan Paweł II, Watykan 14 września 2004,
Wykład I: Wieloaspektowy wymiar duszpasterstwa Jana Pawła II, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL)
Wykład II: Rozmyślania Marka Aureliusza, prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL)

Autor: aapcparis | 

Galeria zdjęć

2_sympozjum_1.jpg
2_sympozjum_1.jpg

2_sympozjum_2.jpg
2_sympozjum_2.jpg

2_sympozjum_3.jpg
2_sympozjum_3.jpg

IMG_0001.jpg
IMG_0001.jpg

IMG_0008.jpg
IMG_0008.jpg

IMG_0006.jpg
IMG_0006.jpg

IMG_0007.jpg
IMG_0007.jpg

IMG_0005.jpg
IMG_0005.jpg

IMG_0004.jpg
IMG_0004.jpg

IMG_0011.jpg
IMG_0011.jpg

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net